Hyppää sisältöön

LAPSIPOLITIIKAN KOORDINAATIOTA KEHITETTÄVÄ


Tiedote 25.10.2011
Lapsen oikeuksien komitean antamien suositusten täytäntöönpanon seurantaa on tehostettava ja lapsipolitiikan koordinaatiota kehitettävä, todettiin 25.10. Helsingissä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

YK:n Lapsen oikeuksien komitea kiinnitti erityistä huomiota lapsipolitiikan koordinaatioon Suomen valtiolle kesäkuussa antamissaan suosituksissa. Komitea kehoitti Suomea luomaan tehokkaan järjestelmän lapsen oikeuksia koskevien toimintojen koordinoimiseksi kaikkien asianomaisten toimielinten ja laitosten välillä.

Keskustelijat kokivat, että poikkihallinnolliselle yhteistyölle pitäisi luoda parempia edellytyksiä ja resursseja täytyisi vahvistaa. Koordinaation puutteet heijastuvat myös yhteistyöhön lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen välillä. Lapsen oikeuksiin ja lasten suojeluun liittyvät näkökulmat eivät sisälly riittävästi opettajien ja varhaiskasvattajien koulutukseen. Tällä hetkellä resursseja tuhlaantuu keskustelijoiden mielestä liikaa eri toimintojen sirpaleisuuteen.

Lastensuojelun Keskusliiton ohjelmajohtaja Hanna Heinonen peräänkuuluttikin resursseja lapsipolitiikan koordinoinnin toimintaohjelman luomiseksi.

- Sitä kautta suositusten toimeenpanoa olisi mahdollista systemaattisesti myös seurata, Heinonen sanoo.

- Aika muuttuu ja samoin hallinto ja se vaatii uudenlaista ajattelua. Meidän pitäisi pohtia esimerkiksi tarvitaanko erityisiä ohjelmaministeriöitä ratkomaan lapsipolitiikkaan liittyviä ongelmia ja kokoamaan toimintapolitiikkaa ohjelman ympärillä, haastoi lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen liittyneet maat raportoivat lapsen oikeuksien toteutumisesta Lapsen oikeuksien komitealle viiden vuoden välein. Raportoinnin päätteeksi komitea antaa loppupäätelmänsä lapsen oikeuksien tilanteesta ja suositukset tilanteen parantamiseksi. Komitea antoi Suomen valtiolle päätelmänsä ja suosituksensa kesäkuussa neljättä kertaa.

Komitea kiinnitti suosituksissaan erityisesti huomiota muun muassa lasten kouluhyvinvointiin, lastensuojelun laatuun ja valvontaan, lapsen oikeuksien koulutukseen, vähemmistöjen asemaan, riittämättömiin mielenterveyspalveluihin sekä lapsipolitiikan koordinaatioon. Kiitosta Suomi sai muun muassa toiminta-ohjelmien toimeenpanosta ja lakiuudistuksista.

Tilaisuuden järjestivät Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä, ulkoasianministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, lapsiasiavaltuutettu, Lastensuojelun Keskusliitto, Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö, Suomen UNICEF ja Lapsuuden tutkimuksen seura.

 

Lisätietoja: Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen
Lastensuojelun Keskusliitto
puh. 044 329 0029 [email protected]