Hyppää sisältöön

LASTEN EHDOTUKSET KURITUSVÄKIVALLAN VÄHENTÄMISEKSI: LAPSILLE TIETOA JA VANHEMMILLE APUA


Lasten mielestä kuritusväkivaltaa voisi tehokkaimmin vähentää auttamalla vanhempia heidän ongelmissaan. Näitä ongelmia voivat olla liiallinen työnteko, rasittuneisuus mutta myös liiallinen alkoholinkäyttö.

Vanhemmat tarvitsisivat myös neuvoja lasten kasvatukseen varsinkin vaikeissa tilanteissa. Sekä aikuisille että lapsille pitäisi kertoa, että lasta ei saa lyödä eikä kohdella kovakouraisesti. Parhaiten tieto tavoittaisi heidät neuvolan, päivähoidon, koulun ja median kautta.

Lasten näkemyksiä vanhempien käyttämän kuritusväkivallan syistä selvitettiin lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttamalla verkkokyselyllä. Samalla haluttiin saada selville, miten lasten mielestä kuritusväkivaltaa voisi vähentää ja mikä olisi paras tapa tarjota lapsille ja nuorille tietoa asiasta.

Viime keväänä tehtyyn kyselyyn vastasi 370 yli 7-vuotiasta lasta ja nuorta. Vastauksista kävi ilmi, että kuritusväkivallasta kärsivien lasten ei ole helppo kertoa kokemastaan. He pelkäävät, mitä vanhemmat tekisivät saatuaan tietää, että lapsi on kertonut asiasta. Avun hakemisen esteitä ovat myös lapsen pelko joutumisesta pois kotoa sekä luotettavan aikuisen puute.

Tulokset ministeriön työryhmän käyttöön

Kyselyn tuloksia on hyödynnetty sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka on laatinut ehdotuksia kuritusväkivallan vähentämiseksi Suomessa edelleen.

- Parissa vuosikymmenessä kuritusväkivalta on Suomessa vähentynyt selvästi, mutta hyvää kehitystä on edelleen syytä vahvistaa, muistuttaa työryhmän puheenjohtajana toiminut lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

- Kotoa kaikki alkaa. Sieltä saadaan ensimmäiset mallit erimielisyyksien ratkaisuun. Siksi myönteisen kasvatusta pitää tukea. Tavoitteena tulee olla lasten ja aikuisten molemminpuolinen kunnioitus ja arvostus.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä lasten kysely kertoo, että on tärkeä lisätä lasten luottamusta palveluihin ja niissä työskenteleviin aikuisiin.

- Koulu on tärkeässä asemassa tiedon jakajana.  Koulun oppilashuollon henkilökunnan on myös tärkeä olla lapsille ja nuorille tuttuja ja läsnä koulun arjessa. Myös nettiin tarvitaan lapsille ja nuorille tietoa näistä asioista, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Kuritusväkivalta on toimintaa, jolla aikuinen pyrkii fyysistä ylivoimaa käyttäen aiheuttamaan lapselle kipua tai epämukavan olon mutta ei fyysistä vammaa, rangaistakseen, tai säädelläkseen lapsen käyttäytymistä. Sitä on esimerkiksi tukistaminen, läimäyttely ja muu satuttaminen.  Kuritusväkivalta kiellettiin Suomessa lailla vuonna 1984. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus turvalliseen elämään.