Hyppää sisältöön

LASTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ON KUNNAN JOHDON ASIA

Tiedote 13/2008 (26.9.2008)


Itä-Suomen lääninhallituksen 11. vuosipäiväseminaari perjantaina 26.9.2008
Joensuun konservatorion salissa

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula painottaa kunnan johtavien virkamiesten ja päättäjien vastuuta lasten hyvinvoinnin edistämisessä. - Kunnan johdon tehtävä on arvioida paikallisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien ja korjaavien palveluiden kokonaisuutta. Uuden lastensuojelulain mukaan valtuuston tulee hyväksyä talousarvioon sidottu lasten hyvinvoinnin suunnitelma, Maria Kaisa Aula muistuttaa.

- Painopisteen siirtäminen lasten palveluissa korjaavasta työstä ehkäisevään työhön vaati kunnassa  eri hallinnonalojen yhteistyötä sekä voimavaroja neuvolaan, koulun oppilashuoltoon, lapsiperheiden kotipalveluun sekä lasten harrastusmahdollisuuksiin, Maria Kaisa Aula korostaa.

Myös Itä-Suomessa tarvitaan kuntien kesken enemmän yhteistyötä, jolla turvataan lapsille erityistä osaamista vaativat psykososiaaliset, mielenterveyden ja lastensuojelun palvelut.

- Mielenterveyspalveluiden varmistamisessa lähellä lasten omia kasvuyhteisöjä on jokaisella kunnalla tekemistä. Asiat eivät hoidu vain lähettämällä lapsia ammattilaisten vastaanotolle vaan ammattilaisten pitäisi jalkautua lasten ja nuorten pariin, Maria Kaisa Aula toteaa.

Vaikka lapsilla ei olekaan äänioikeutta ovat he myös kuntalaisia, joilla on oikeus tulla kuulluksi, osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapset ovat monen kunnan palvelun aktiivisia asiakkaita.

- Koulun, kirjaston, liikunnan, joukkoliikenteen ja terveydenhuollon palveluista lapsilla on paljon kokemuksia, jotka pitäisi ottaa paremmin huomioon palveluita kehitettäessä. Tarvitaan aikuisten aikaa, tahtoa ja taitoa kuulla eri-ikäisiä lapsia ja nuoria.  Aikuisetkin oppivat lasten erilaisista  näkemyksistä. Kuulluksi tuleminen antaa myös lapselle tunteen siitä, että "minä olen lapsena tärkeä", lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula totesi Itä-Suomen lääninhallituksen vuosipäivän seminaarissa Joensuussa.

Lisätietoja:  Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula puh. 050- 530 9697, [email protected]