Verkkouutinen 19.8.2013

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tietopohja puntarissa


Lasten hyvinvoinnin tilaa ja tietopohjaa arvioidaan tiistaina 27.8. eri toimijatahojen ja viranomaisten yhteisessä foorumissa. Lapsiasiavaltuutetun, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä lapsiasianeuvottelukunnan järjestämässä foorumissa esitellään luonnos lasten hyvinvoinnin kuvaukseksi vuonna 2011 määriteltyjen lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden valossa. Kartoituksesta on vastannut Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Lapsiasiavaltuutettu on pitänyt toimintansa alusta asti tärkeänä lasten hyvinvoinnin tietopohjan parantamista. Lapsiasiavaltuutetun omat tehtävät kytkeytyvät tiiviisti lasten hyvinvoinnin seurantaan. Mitä asiasta Suomessa tiedetään ja millaista tietoa säännöllisesti kootaan? Kysymys on ollut esillä monissa lapsiasiavaltuutetun julkaisuissa.

– Tietoa on vielä saatavilla hajanaisesti eikä sen tuottamista eri hallinnonaloilla ole koordinoitu. Kokonaiskuvaa lasten ja nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin kehityksestä on tarjolla olevan tiedon perusteella ollut vaikea saada, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toteaa.
Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmä (2011) selvitti opetus- ja kulttuuriministeriölle lasten hyvinvoinnin säännönmukaisen seurannan tilaa ja mahdollisuuksia. Nykyisen hallitusohjelman mukaan "tiedolla johtamista vahvistetaan kehittämällä lasten hyvinvoinnin kansallisia indikaattoreita".

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen keskuksen tutkimusryhmä ovat tänä vuonna tuottaneet kuvauksen, joka perustuu vuoden 2011 työryhmän ehdottamiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattoreihin. Tutkimusryhmä on myös arvioinut tietopohjan tilaa sekä indikaattoreiden kehittämistarpeita.

Kokonaisuus on jäsennetty seitsemään ulottuvuuteen, jotka ovat materiaalinen elintaso, terveys, koulu ja oppiminen, kasvuympäristön turvallisuus, osallistuminen ja vaåaa-aika, yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu. Myös vammaisten lasten hyvinvointia pyritään seuraamaan. Tavoitteena on seurata tätä kautta myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa.

Lasten hyvinvoinnin tietopohjafoorumiin kutsutut lasten hyvinvoinnin asiantuntijat ovat saaneet alustavan raportin tutustuakseen. Seminaarissa raportti esitellään ja siitä käydään arvioivaa keskustelua. Lapsiasiavaltuutetun toimiston on tarkoitus julkaista lasten hyvinvoinnin tilan kuvaus indikaattoreiden kertomana myöhemmin ensi vuoden alussa.

– Tietopohjafoorumi on tärkeä aineiston ja tietopohjan tilan arvioinnin kannalta. Tärkeää on myös luoda yhteistä näkemystä jatkotoimista. Eri hyvinvointiseuranta- ja indikaattorihankkeita pitäisi saada soviteltua yhteen, Maria Kaisa Aula huomauttaa.

Voit lukea raportin tästä linkistä.
Mahdolliset kommentit voit lähettää lapsiasiavaltuutetun toimistolle [email protected] syyskuun loppuun mennessä.

Tietopohjafoorumin ohjelma

LIsätietoa:

Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen keskus

Professori
Lasse Kannas
Puh. 050 313 0412
[email protected]

TtM, projektitutkija
Tuula Aira
Puh. 040 8053547
[email protected]

TtM, tutkimussihteeri
Riikka Hämylä
Puh. 0408054741
[email protected]

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
Puh. 02951 63414
[email protected]
Ylitarkastaja
Raija Harju-Kivinen
Puh. 02951 63203
[email protected]