Hyppää sisältöön

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI PERUSTAKSI KUNTAUUDISTUKSILLE

Lapsiasiavaltuutetun mediatiedote Helsingissä 19.6.2012

Lapsiasiavaltuutettu on huolestunut kuntien yrityksistä ratkoa taloudellisia ja toiminnallisia haasteitaan lasten, nuorten ja perheiden kustannuksella. Palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus ja lisääntyvä alueellinen eriarvoisuus ovat suuria lasten hyvinvoinnin ja oikeusturvan haasteita myös valtion näkökulmasta.

- Tiedot lastensuojelun laadun vaihteluista, lapsiperheiden arkisen tuen vajeista sekä koulun oppilashuollon puutteista ovat vakavia viestejä. Lasten ja nuorten edun tulisi olla niin valtion kuin kuntienkin strateginen tavoite, koska aikuisiän hyvinvoinnin eväät luodaan lapsena. Sitä paitsi kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus hyvään elämään jo tänään, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula luovutti vuosikirjansa "Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia" kuntaministeri Henna Virkkuselle eduskuntatalossa tiistaina.

Lapsiasiavaltuutettu patistaa kuntien ja valtion päättäjiä ennakoimaan kuntauudistuksen yhteydessä muutosten vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Päätösten lapsivaikutusten arviointi edellyttää lasten ja nuorten omien mielipiteiden selvittämistä ja huomioon ottamista.

- Kuntauudistuksen valmistelijat niin valtiolla kuin kunnissakin tekisivät viisaasti, kun ottaisivat lasten ja nuorten hyvinvoinnin lähtökohdaksi suunnitteluunsa., lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korosti.

Ministeri Virkkunen:  Kuntalaisten osallistuminen on uuden kuntalain painopisteitä
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mukaan käynnistyvässä kuntalain uudistuksessa demokratia eli kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen on yksi tärkeimpiä painopisteitä. Tämä koskee myös lapsia ja nuoria.

- Meillä on Suomessa vielä paljon parannettavaa lasten ja nuorten kuulemisessa. Koulujen oppilaskuntatoiminta, sekä lasten parlamentit ja nuorisovaltuustot ovat kaikki hyviä esimerkkejä nuorten vaikuttamisesta. Tutkimuksista tiedämme, että kun asukkaat pääsevät itse suunnittelemaan kunnan palveluja, he ovat niihin tyytyväisempiä. Tähän työhön myös lapset ja nuoret on otettava luontevasti mukaan, kuntaministeri Virkkunen painottaa.

Lasten hyvinvoinnissa kyse ei  ole vain rahasta, vaan myös aikuisten osaamisesta ja asenteista.

- Saan toistuvasti kuulla lapsilta ja nuorilta, että aikuiset eivät ota heidän näkemyksiään vakavasti. Kunnissa tarvitaan sekä osaavia ihmisiä että rakenteita lasten ja nuorten osallistumiseen, Maria Kaisa Aula sanoo.

Lapsilla ja nuorilla itsellään on myös paljon annettavaa kuntien palveluiden laadun kehittämiseen. Lasten ja nuorten kokemuksia selvittämällä palveluista saadaan  vaikuttavampia. -  Esimerkiksi nuorten syrjäytymiseen tuskin löydetään toimivia ratkaisuja ilman luontevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä nuorten itsensä kanssa, lapsiasiavaltuutettu muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu raportoi vuosittain valtioneuvostolle toiminnastaan sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta Suomessa. Vuosikirja on samalla kattava tietopaketti lasten ja nuorten tärkeistä asioista kaikille lasten ja nuorten palveluista päättäville.

Suomen- ja ruotsinkielinen vuosikirja jaetaan paitsi kansanedustajille myös jokaiseen kuntaan. Se on kaikkien kiinnostuneiden ladattavissa lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta www.lapsiasia.fi/julkaisut
Miksi lasten ja nuorten kunta?
  1. Kaikilla lapsilla on yhdenvertainen ja itseisarvoinen oikeus hyvään elämään jo tänään.
  2. Aikuisiän hyvinvoinnin eväät luodaan lapsena. Sijoitus lapsiin ja nuoriin on kannattavaa.
  3. Kunta voi monin tavoin tukea kaikkien aikuisten viisaita valintoja lasten paremman arjen hyväksi.
  4. Lapsille ja nuorille hyvä kunta on veronmaksajien etu. Ehkäisevät palvelut tulevat edullisemmaksi kuin ongelmien korjaaminen jälkeenpäin.
  5. Lapsilla ja nuorilla on paljon kokemusta palveluista. Kysyminen lapsilta ja nuorilta auttaa parantamaan palveluiden laatua.
  6. Lapsille ja nuorille hyvä kunta on myös aikuisille hyvä ja ihmisläheinen.
 

Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2012

Lasten ja nuorten kunta luo hyvinvointia. Opas kuntapäättäjille ja lasten ja nuorten palveluiden kehittäjille. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:5
http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1812582

Barnombudmannens årsbok 2012

En kommun för barn och unga skapar välfärd. Handbok för kommunala beslutsfattare och utväcklare av tjänster fär barn och unga. Barnombudmannens byro. Publikationer 2012:5 http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1812582
Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
puh. 050 530 9697
tai 0295163414

[email protected] www.lapsiasia.fi