Hyppää sisältöön

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SEURAAVAN HALLITUKSEN KÄRKIASIAKSI

Tiedote 16/2006 (16.11.2006)

Lapsiasiavaltuutettu, Nuora sekä lapsi-, nuoriso-, liikunta- ja terveysjärjestöt:

Suomella ei ole varaa lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvun jatkumiseen, toteavat lapsiasiavaltuutettu ja alan järjestöt. Myös valtiolle ja kunnille jatkuva lasten ja perheiden ongelmia korjaavien kalliiden erityispalveluiden kysynnän kasvu tulee kalliiksi. Lasten ja nuorten hallitusohjelma julkistettiin Helsingissä, Pikkuparlamentin auditoriossa maanantaina 23.10.2006.

Suurin osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Heillä on tukenaan huolehtivat vanhemmat ja muu lähiyhteisö. Monessa kunnassa lasten ja nuorten palveluita kehitetään aktiivisesti, ja ongelmiin pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja jo alle kouluikäisenä.

Huolenaiheena on kuitenkin lasten ja nuorten eriarvoistuminen; pahoinvoiviksi voidaan karkeasti arvioida 5-10 prosenttia suomalaista lapsista. Oman ongelmansa muodostaa korjaavien toimien kuormittavuus. Lasten kanssa työtä tekeviä on liian vähän, ja ongelmat työssäjaksamisessa ovat ilmeiset.

Lasten ja nuorten hallitusohjelman allekirjoittaneet järjestöt, viranomaiset ja muut tahot katsovat, että seuraavan hallituksen on ohjelmassaan sitouduttava konkreettisiin tavoitteisiin. On toimittava aktiivisesti lasten ja nuorten eriarvoistumisen sekä kasautuvan pahoinvoinnin vähentämiseksi. Pahoinvoinnin kasvu on pysäytettävä ja käännettävä laskuun.

Nuorisolain mukaisen valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman laatiminen on hyvä väline luoda yhteisiä kansallisia tavoitteita myös kuntien sekä elinkeinoelämän kanssa. Samoin ohjelma on väline tehostaa valtionhallinnossa eri ministeriöiden välistä yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hallinnon sektoroituneisuus haittaa sekä valtion että kuntien toiminnassa ripeää puuttumista lasten ja nuorten ongelmiin. Ohjelmaan kirjattavien tavoitteiden tulee olla konkreettisia, seurattavia ja niille tulee osoittaa tarpeellinen rahoitus. Toteutumista tulee seurata erityisessä lapsi- ja nuorisopoliittisessa ministeriryhmässä.

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvoinnin edistämiseksi tarvitaan kansallista arvokeskustelua, yhteisymmärrystä ja sitoutumista konkreettisiin toimiin. Näihin talkoisiin tarvitaan mukaan kaikki tahot: lasten vanhemmat ja lähiyhteisöt, valtiovalta, kunnat, järjestöt sekä elinkeinoelämä.

Lasten ja nuorten hallitusohjelman ovat laatineet Kirkkohallitus/Kirkon kasvatus ja nuorisotyö, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Lastensuojelun keskusliitto, Nuori Suomi ry, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Terveyden edistämisen keskus sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora).

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula p. 09 1607 3985, [email protected]

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssin pääsihteeri Jukka Tahvanainen, p. 040 900 2616, [email protected]