LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNASSA

Lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen kunnassa
lapsen oikeuksien juhlavuonna 2009. Lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Kuntaliiton yhteinen kirje kunnille.