LASTEN JA NUORTEN KOKEMUSTIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN KUNNISSA


Verkkouutinen 13.9.2011
Lapsiasiavaltuutetun toimisto muistuttaa Kuntamarkkinoilla Helsingissä  14.-15.syyskuuta lasten ja nuorten kokemustiedon merkityksestä palvelukehityksessä.

- Nuorilla palveluiden suurkuluttajilla on paljon kokemusta ja näkemystä kunnan tuottamista palveluista päivähoidosta kouluun ja kirjastoon, terveydenhuollosta ja liikuntapalveluista maankäyttöön ja liikenneratkaisuihin, korostaa ylitarkastaja Johanna Kiili. Hän tarjoaa lapsiasiavaltuutetun ja Suomen Lasten parlamentin yhteisellä osastolla kuntapäättäjille eväitä kohti lapsiystävällistä kuntaa.

- Vaikka lapset eivät äänestä, ovat he kuntalaisia, joiden näkemykset tulee ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa. Tähän velvoittaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lisäksi myös perustuslaki, lastensuojelulaki ja nuorisolaki, korostaa ylitarkastaja Johanna Kiili.

Myös lakisääteisiä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia laadittaessa kuntien on viisasta selvittää ja ottaa huomioon lasten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä.

- Mitä paremmin aikuiset ovat perillä lasten ja nuorten mielipiteistä, sitä laadukkaampia palveluita he osaavat tarjota. Laadukas palvelu on vaikuttava ja siten myös kustannustehokas. Palvelukehityksen laiminlyöminen puolestaan voi tulla huomattavan kalliiksi, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto ja Suomen Lasten Parlamentin yhteinen osasto Kuntamarkkinoilla sijaitsee Kuntatalolla (Alppikatu 1), K-kerros C 6.  Lisätietoa tapahtumasta www.kuntamarkkinat.fi
Messupisteellä on jaossa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaa "Aikaa lapsille- arvoa kasvatukselle", joka on päättäjän käsikirja lapsille ja nuorille tärkeistä asiosita. Verkosta ovat ladattavissa tietopaketti lapsivaikutusten arvioinnista sekä ajankohtaiset asiantuntijapuheenvuorot lastensuojelun laadusta, varhaisten vuosien palveluiden kehittämisestä sekä lapsen oikeuksista terveydenhuollossa. Ne auttavat tekemään kunnasta entistä lapsiystävällisemmän elinympäristön.