Hyppää sisältöön

LASTEN KUULEMINEN JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ TÄRKEÄÄ

Tiedote 15/2007 (24.10.2007)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vieraili Kokkolan kaupungissa Pohjanmaa-hankkeen vieraana 24. lokakuuta 2007. Hän osallistui Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tiloissa kokoukseen, jossa keskusteltiin sairastuneiden, pitkäaikaissairautta potevien sekä vammaisten lasten asemasta Kokkolan kaupungissa.

Lapsiasiavaltuutetulle esiteltiin muun muassa koulutoimen psykososiaalisen resurssikeskuksen Reimari ja Atsa -projekteja, Taitavat nuoret -hanketta ja nuorten osallisuushanketta. Paikalla oli myös toimintaan osallistuvia nuoria. Ohjelmassa oli myös kaupungin lapsipoliittisen neuvottelukunnan tapaaminen.

Lapsiasiavaltuutettu korosti vierailullaan erityisesti lasten ja perheiden ongelmia ehkäisevää työtä sekä lasten mielipiteiden kuulemista kunnan palveluiden järjestämisessä. YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Suomen perustuslaki sekä nuorisolaki sisältävät lapsen oikeuden vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Vuoden 2008 alusta voimaan tuleva lastensuojelulaki velvoittaa kuntia seuraamaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tekemään talousarvioon sidotun suunnitelman lastensuojelun järjestämisestä. Lastensuojelun käsitteellä tarkoitetaan laissa laajasti kaikkea lasten hyvinvointia edistävää ja pahoinvointia vähentävää työtä.

- Näiden suunnitelmien tekemisessä myös lapsille tulee antaa puheenvuoro, korostaa Maria Kaisa Aula. - Lapset ja nuoret ovat koulu-, kirjasto- ja liikuntapalveluiden sekä nuorisotyön tärkeitä asiakkaita, joilta saatava tieto on välttämätöntä palveluiden laadun varmistamiseksi.

Hän pitää tärkeänä ehkäisevien palveluiden kuten oppilashuollon, neuvolan perhevalmennuksen sekä sosiaalityön kotipalveluiden vahvistamista. Koulua tulisi kehittää lasten harrastusympäristönä.

Lisätietoja:
Pia Takala, kehittämissuunnittelija, Pohjanmaa-hanke, puh. 044 723 2394, [email protected]