Hyppää sisältöön

Lasten oikeusturva paranee – yksilövalitukset YK:lle voimaan

Tiedote 12.2.2016
Julkaisuvapaa heti

Suomessa tulee ensimmäisenä Pohjoismaana tänään voimaan YK:n lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (lapsen oikeuksien sopimus) tehty valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja.

YK:n lapsen oikeuksien komitealle annetaan toimivalta käsitellä yksityisten henkilöiden eli muun muassa lasten tekemiä valituksia lapsen oikeuksien sopimuksen sekä sen kahden valinnaisen pöytäkirjan sisältämien oikeuksien väitetyistä loukkauksista.
– Muutos on merkittävä ja se parantaa lapsen oikeusturvaa. Samalla Suomi osoittaa vahvaa sitoutumista kansainväliseen oikeuteen ja YK:n toimielimen toimivaltaan. Yksilövalitusmenettely vahvistaa lapsen oikeuksien asemaa oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina. Viranomaisten on tärkeää tiedottaa lapsille ja kaikille suomalaisille mahdollisuudesta valittaa lapsen oikeuksien mahdollisista loukkauksista YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsen on tärkeää tietää oikeuksista, joita hänellä on. Suomen on myös tehtävä vahvemmin työtä, jotta lasten oikeusturva toteutuisi. Kansalliset oikeussuojakeinot eivät ole lapsille nyt ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä, korostaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.

YK:n lapsen oikeuksien komitea ei lähtökohtaisesti ota tutkittavakseen valitusta, mikäli kaikkia kansallisia käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja ei ole käytetty ennen valituksen tekemistä. Poikkeuksina mainitaan kuitenkin tilanteet, joissa kansallisten oikeussuojakeinojen käyttäminen on pitkittynyt kohtuuttomasti tai ne eivät todennäköisesti anna tehokasta oikeussuojaa.

Osana valitusmenettelyä koskevaa valinnaista pöytäkirjaa tulee tänään voimaan tutkintamenettely valtiovalituksista ja komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien tai järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä.

YK:n lapsen oikeuksien komitea voi tutkia tietoja, joiden mukaan sopimusvaltion toimesta näyttäisi tapahtuneen lapsen oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston vuositeemana kuluvana vuonna on lapsen oikeusturva. Lapsiasiavaltuutettu kiinnittää arviointi- ja seurantatyössään erityistä huomiota lasten oikeusturvan toteutumiseen ja tässä ilmeneviin ongelmiin.

Lisätietoja:

Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757