Hyppää sisältöön

LASTEN OSALLISTUMINEN VAATII AIKUISILTA AIKAA


Tiedote 18/2007 (19.11.2007)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa lapsen oikeudesta osallistua ja tulla kuulluksi.

- Lapset ja nuoret ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. Heillä on oikeus saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lasten ja nuorten äänen kuuleminen vaatii aikuisilta aikaa ja asennemuutosta, lapsiasiavaltuutettu korostaa.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään huomenna tiistaina 20. marraskuuta. Lasten oikeus osallistua ja aikuisten velvollisuus kuunnella heitä sisältyy sekä lapsen oikeuksien sopimukseen että Suomen omaan perustuslakiin.

Valtuutettu on lähettänyt 1500 kansalliselle vaikuttajalle lasten äänen kuulemisesta ja osallistumisen oikeudesta muistuttavan kirjeen sekä esitteen, joka kertoo lapsen oikeuksien sopimuksesta. Suomi liittyi valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia velvoittavaan sopimukseen vuonna 1991.

Tuore esite lapsen oikeuksien sopimuksesta löytyy myös verkkoversiona osoitteesta www.lapsiasia.fi. Esitteessä on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeinen sisältö sekä kaikki artiklat lyhennettyinä. Sivuilta löytyy lisäksi muuta sopimukseen liittyvää asiakirja-aineistoa.

Lapsen oikeuksien yleisesitettä on painettu 27 000 kappaletta yhteistyössä Opetushallituksen, Suomen Lasten Parlamenttiyhdistys ry:n, Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Suomen UNICEFin ja varhaisnuorisojärjestöjen Kuunnelkaa meitä -osallisuushankkeen kanssa.

Unicefin johdolla on yhteistyöhankkeessa lisäksi toteutettu alakoululaisille suunnattu esite.

Samojen yhteistyökumppaneiden kanssa on parhaillaan tekeillä lasten oikeuksien toteutumista koskeva kysely. Kyselyyn odotetaan vastauksia noin viideltäsadalta 4-9-luokkalaiselta lapselta ja nuorelta eri puolilta Suomea. Kyselyn raportti valmistuu ensi keväänä.

Lasten näkemykset heidän oikeuksiensa toteutumisesta välitetään ensi vuoden aikana kansallisille päättäjille ja YK:lle. Suomen valtio laatii ensi vuonna neljännen lapsen oikeuksien toteutumista koskevan määräaikaisraporttinsa YK:lle.

Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula p. 09 160 73985
Suunnittelija Päivi Tuononen, p. 09 160 73989
www.lapsiasia.fi , [email protected]