Hyppää sisältöön

LASTEN TOIVEET VAPAA-AJASTAAN: MONIPUOLISEMPIA HARRASTUKSIA MUTTA MYÖS VÄHEMMÄN SUORITUSPAINEITA


Tiedote 19/2008 (20.11.2008)
Lapsiasiavaltuutettu tiedottaa 20.11.2008 YK:n lapsen oikeuksien päivänä
Säätytalolla, Helsingissä pidetyssä Lapsen oikeudet 20 vuotta -kampanjan avauksessa

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toivoo lapsille monipuolisempia harrastusmahdollisuuksia mutta myös vähemmän suorituspaineita vapaa-ajalle.

Lapsiasiavaltuutetun tuoreessa kyselyssä lapset jakautuivat harrastusten osalta kahteen ryhmään. Etenkin pienillä paikkakunnilla lapset ja nuoret toivoivat monipuolisempia mahdollisuuksia, parempia liikuntapaikkoja ja nuorten kokoontumistiloja. Mutta pieni osa lapsia toi esille myös harrastusten liian suorituspainotteisuuden.

- Sekä lasten vanhempien että harrastusten järjestäjien on tärkeä huomioida, että lapset tarvitsevat vapaa-ajaltaan myös virkistystä ja rentoutumista ilman tiukkoja aikatauluja, harjoitusohjelmia ja tulostavoitteita. Monia lapsia myös kiinnostaisivat kerhot, joissa voi tehdä monipuolisesti kaikenlaista kivaa kavereiden kanssa, kertoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsiasiavaltuutettu julkaisi lapsen oikeuksien päivänä selvityksen "Asiaa aikuisille!", jossa  lapset ja nuoret kertovat omin sanoin oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa. Selvitykseen vastasi yli 600 ala- ja yläkoululaista eri puolilta Suomea. Lapsen oikeuksien päivän teemana oli lapsen oikeus lepoon, leikkiin ja virkistykseen.

Ala- ja yläkoululaiset vastasivat kyselyssä myös perhettä, vapaa-aikaa ja koulua koskeviin avoimiin kysymyksiin. Eniten myönteistä sanottavaa lapsilla oli omasta perheestään. Suurimmalla osalla lapsia kotona asiat ovat hyvin. Parannustoiveet liittyivät perheen yhteisen ajan lisäämiseen ja riitojen vähentämiseen.

Lapset ja nuoret arvostivat suomalaisia hyviä koulutusmahdollisuuksia ja kouluruokaa, mutta löysivät näistä myös paljon kohentamista. Oppilaiden tasapuolinen kohtelu, sääntöjen valvonta ja kiusaamiseen puuttuminen napakammin ovat nuorten toiveita koulun aikuisille.

Koulussa on tarpeen lasten hyvinvoinnin kannalta kiinnittää enemmän huomioita kouluruokailuun,  välitunteihin ja tiloihin.

- Monet lapset toivovat parempaa ja monipuolisempaa ruokaa sekä toiminnallisempia välitunteja. Lisäksi koulun tiloilta odotetaan kauneutta ja viihtyisyyttä esimerkiksi väreillä ja tekstiileillä, kertoo Maria Kaisa Aula lasten konkreettisista toiveista.

Keskeisimpänä puutteena lapsen oikeuksien kannalta voi selvityksen perusteella pitää sitä, että lapsia ei tarpeeksi kuunnella heitä itseään koskevia asioita päätettäessä.
- Lapsilla on koulun käytännön asioista paljon sanottavaa ja hyviä ehdotuksia mutta kaikissa kouluissa he eivät pääse riittävästi vaikuttamaan omiin asioihinsa, lapsiasiavaltuutettu muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu toimittaa suomalaisten lasten mielipiteet myös YK:n lapsen oikeuksien komitealle, joka ryhtyy käsittelemään Suomen valtion YK:lle lähettämää määräaikaisraporttia lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun yhteistyökumppaneina kyselyssä olivat Kerhokeskus-koulutyön tuki ry ja Suomen Lasten parlamenttiyhdistys ry.

Torstaina avatun lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuoden teemana on lapsen oikeus osallistua vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta sopimuksen hyväksymisestä YK:ssa.  Lapsiasiavaltuutettu, lasten ja perheiden järjestöt, ev.lut. kirkko sekä valtioneuvoston lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelma tulevat vuoden aikana kampanjoimaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuuden edistämiseksi.

Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula puh. 050 530 9697
[email protected]

Julkaisu: "Asiaa aikuisille! Lapset ja nuoret kertovat omien oikeuksiensa toteutumisesta Suomessa". Päivi Tuononen. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 4:2008. Löytyy kokonaisuudessaan verkkopalvelusta www.lapsiasia.fi. Julkaisua voi tilata lapsiasiavaltuutetun toimistosta puh. 09-160 73986.