Hyppää sisältöön

LASTENSUOJELU JA NUORISORIKOLLISUUS NUORTEN TEEMOINA VARSOVASSA


Verkkouutinen 19.9.2012
Eurooppalaiset lapsiasiavaltuutettujen neuvonantajat pohtivat nuorisorikollisuutta ja lastensuojelun laitoshoitoa ENYA:n kokouksessa Varsovassa elo-syyskuun vaihteessa.

Nuorisorikollisuus -teemaryhmä keskusteli mm. sääntöjen rikkomisesta koulussa, rikosvastuun ikärajoista eri maissa. Nuorten mielestä ikärajoja voisi eurooppalaisittain yhtenäistää, sillä rikosvastuun ikäraja vaihtelee nyt 8–16 vuoteen.

– Sopivana rajana pidettiin yleensä 15-16 vuotta, mutta ei ainakaan alle 13 vuotta, Markus Nieminen lapsiasiavaltuutetun nuorista neuvonantajista mainitsee.

Hänen ryhmässään keskusteltiin rikosrekisterin haitoista nuorten tulevaisuudelle ja työnsaantimahdollisuuksille, sekä ehkäisevistä tukipalveluista.

Yhteistyötä kouluhyvinvointiin
Nuorten mielestä hyvää käyttäytymistä olisi hyvä palkita enemmän kouluissa. Häiriökäyttäytymiseen ja kiusaamiseen pitäisi puuttua paremmin koko koulun yhteistyöllä. Koulun hyvinvointia tulisi kehittää yhteistyössä kaikkien siellä toimivien kesken, terveydenhoitaja ja vanhemmat pitäisi mukaan lukien.

Ryhmässä keskusteltiin myös vaihtoehtoisista tavoista rangaista nuoria sekä eri ammattiryhmien kouluttautumisesta toimimaan lasten ja nuorten kanssa. Nuorten kohtelu oikeusistuimessa ja lasten ja nuorten kohtaamisen haasteet niin viranomaistasolla kuin eri palveluissakin herättivät keskustelua.

Lapsia ja nuoria kuultava paremmin lastensuojelussa
Toinen teemaryhmä keskusteli lastensuojelusta ja laitos- ja sijaishuollon vaikutuksista lapsiin ja nuoriin.

– Tärkeinä teemoina oli lasten ja nuorten kuuleminen lastensuojelupäätöksissä ja tukitoimet lastensuojelun toimenpiteiden jälkeen sekä myös lasten viihtyvyys ja vapaa-aika lastenkodeissa, Marjo Reetta Kaul nuorista neuvonantajista kertoo.

Työryhmän mielestä kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille pitäisi taata kodinomaiset olosuhteet. Huostaanotettujen lasten ja nuorten mielipiteitä ja ajatuksia tulisi kuulla aivan samoin kuin niidenkin lasten ja nuorten, jotka eivät ole lastensuojelun toimenpiteiden piirissä.

Nuorten mielestä on myös tärkeää, että erityisesti laitoksissa olleiden nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä tuettaisiin vahvemmin koko Euroopassa.  Myös yleistä asennetta lastensuojeluun tulisi kehittää nykyistä myönteisemmäksi.

Ryhmätöiden tulokset lapsiasiavaltuutettujen käyttöön
Kokoukseen osallistui nuoria Pohjois-Irlannista, Kyprokselta, Puolasta, Kreikasta, Maltasta, Liettuasta sekä Bosnia-Herzegovinasta.

– Nuorten ryhmätyöskentelyn tarkoitus ei ollut niinkään verrata eri maiden käytäntöjä kuin löytää nuorten kesken jonkinlainen konsensus keskusteltavista aiheista, kertoo koordinaattorina matkalle osallistunut Jouko Laaksonen lapsiasiavaltuutetun toimistosta.

Tuloksia käsitellään eurooppalaisten lapsiasiavaltuutettujen tapaamisessa Kyproksella myöhemmin syksyllä.

 

Nuorten neuvonantajien eurooppalaiseen tapaamiseen osallistuneet
kokoontuivat ryhmäkuvaan Varsovan vanhan kaupungin aukiolla.