Hyppää sisältöön

LASTENSUOJELUASIANTUNTEMUSTA VAHVISTETTAVA TURVAPAIKANHAKIJALASTEN ASIOISSA

Tiedote 23.3.2010
Lapsiasianeuvottelukunta katsoo, että yksin maahan tulevia alaikäisiä turvapaikanhakijoita pitää kohdella ensisijaisesti lapsina. Heillä on samat lapsen oikeudet erityiseen suojeluun kuin Suomessa asuvillakin lapsilla ja heitä tulee kohdella yhdenvertaisesti muiden ilman vanhempien turvaa olevien lasten kanssa.- Siksi lastensuojelun asiantuntemusta turvapaikka-asioiden hoidossa pitää vahvistaa, neuvottelukunta muistuttaa kannanotossaan eri ministeriöille.

Tuoreet selvitykset osoittavat, että ulkomaalaislain periaatteista huolimatta lapsen etu ei toteudu turvapaikkaprosessissa ja palveluissa. Neuvottelukunta katsoo, että lastensuojelulain sisältämä lapsen edun määritelmä tulee ottaa ohjenuoraksi myös ulkomaalaislain mukaisessa toiminnassa.

Neuvottelukunta pitää huolestuttavana vallitsevaa tilannetta, jossa lastensuojeluviranomaisten rooli ja tehtävät turvapaikanhakijalasten palveluissa näyttävät olevan epäselviä sekä maahanmuuttopäätöksiä valmisteleville valtion viranomaisille että kunnan viranomaisille.

- Lastensuojeluviranomaisten rooli sekä tarvittavat yhteistoimintamallit valtion ja kuntien kesken tulee pikaisesti selkeyttää samalla kun muutoksia turvapaikan hakijoiden vastaanottoa ja kotouttamista koskevaan lainsäädäntöön valmistellaan, neuvottelukunta esittää.

Lisäksi tulee pikaisesti selvittää, olisiko Suomessakin perusteltua siirtyä Ruotsin tai Norjan tapaiseen toimintamalliin ja lainsäädäntöön lasten aseman turvaamisessa. Ruotsin mallissa lasten vastaanotto on eritytetty aikuisten vastaanotosta ja Norjan mallissa alle 15-vuotiaiden maahan tulleiden lasten vastaanotosta vastaa kokonaisuudessaan lastensuojelu.