Hyppää sisältöön

LASTENSUOJELUSSA ON VAALITTAVA LASTEN JA NUORTEN TOIVOA JA UNELMIA

– Lasten ja nuorten kokemustieto lähtökohdaksi lastensuojelun kehittämiseen

Mediatiedote 27.9.2012
Lastensuojelussa toimivien aikuisten tulee ottaa lapset ja nuoret mukaan toimintansa kehittämiseen. Ilman lasten ja nuorten kohtaamista ja heidän kokemuksiaan lastensuojelun laatu jää vajaaksi, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Torstaina julkistettu raportti - "Suojele unelmia, vaali toivoa". Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi - tuo kaivattua täydennystä julkiseen keskusteluun lastensuojelun laadusta Suomessa.

Se antaa puheenvuoron kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille ja hyödyntää määrätietoisesti nuorten kokemusasiantuntijuutta entistä laadukkaampien ja vaikuttavampien palvelujen aikaan saamiseksi. "Vaalimisohjelma" tiivistää nuorten viestit lastensuojelussa toimiville aikuisille.

– Lapset ja nuoret kaipaavat lastensuojelun aikuisilta lisää ymmärrettävää tietoa, luottamusta rakentavaa kohtaamista sekä kannustusta ja myönteisiä tulevaisuuden näkymiä, tiivistää lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula nuorten sanomaa.

Lapsiasiavaltuutetun julkaisu perustuu valtakunnalliseen sijaishuollon Uskomme sinuun – Usko sinäkin -kiertueeseen, jonka aikana tavattiin 120 iältään 12-20-vuotiasta lastensuojelun asiakasta kuudella eri paikkakunnalla. Kiertueen järjestivät lapsiasiavaltuutetun toimiston yhteistyökumppaneina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun Keskusliitto sekä lastensuojelun erityisosaamiskeskus Pesäpuu ry ja sen nuorten ryhmä Selviytyjät.

Lastensuojelun todellisuus ei ole mustavalkoinen
Lastensuojelun avohuollon asiakkaita on Suomessa noin 80 000. Kodin ulkopuolelle sijoitettuina on 17 000 lasta ja nuorta ja heistä huostaan otettuja on 10 000.

– Kun huostaanotto tehdään, vastuu lapsen kasvatuksesta ja turvallisuudesta siirtyy yhteiskunnalle. Tämä on iso tehtävä, josta pitää huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa siihen, sanoo kehittämispäällikkö Mikko Oranen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Uskomme sinuun – Usko sinäkin -kiertue osoitti, ettei lastensuojelun todellisuus ole mustavalkoista. Nuorilla oli lastensuojelusta paljon hyviä kokemuksia ja moni heistä koki sen edistäneen merkittävästi omaa selviytymistään elämässä eteenpäin. Esiin tuotiin myös kritiikkiä, joka kohdistui etenkin nuorten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen, nuorten kuulluksi tulemiseen ja tiedon ja päätösten perustelujen saamiseen.

– Nämä aiheuttavat sijoitettujen nuorten elämään jännitteitä, joiden ratkaisemiseen nuoret tarvitsevat apua, toteaa kehittämispäällikkö Johanna Barkman lastensuojelun erityisosaamiskeskus Pesäpuu ry:stä.

Erityisen epäreiluna nuoret kokevat itseensä kohdistuvat ennakkoluulot ja ongelmanuoreksi leimaamisen paitsi lastensuojelun palveluissa, myös koulussa ja myös vapaa-ajalla.

– Jokaisen nuoren toiveena on saada olla ihan tavallinen nuori, jota kohdellaan samanarvoisesti eikä erityisyyttä korosteta, raportin koonnut Pipsa Vario muistuttaa.

Hän painottaa erityisesti unelmien merkitystä nuorten elämässä.

– Unelmistaan kiinni pitämällä moni nuori on löytänyt elämäänsä toivon, Pipsa Vario kiteyttää.

Hyvä laatu on käyttäjän näkökulmasta toimivaa vuorovaikutusta
Lastensuojelun laatu ei ole vain resurssikysymys, vaikka niidenkin turvaaminen on tärkeää.

– Jos nuoret itse voisivat vaikuttaa palveluihin, pitäisi kiinnittää huomiota tiedon saamiseen, ihmissuhteiden jatkuvuuteen ja sosiaalityöntekijän tavoitettavuuteen. Nämä asiat kuvaavat palveluiden laatua käyttäjien näkökulmasta, Lapsiasiavaltuutetun toimiston edustajana kiertueella mukana ollut Jaana Tervo selventää.

Kiertueen aikana tuli esille sijaishuollosta tilanteita, joissa yhteydenpidon rajoituksia oli käytetty rangaistuksena tai kaikkia nuoria oli rangaistu yhden tekemistä rikkeistä.

– Näistä ei saada tietoa, jos lapsia ja nuoria ei sijaishuollon valvonnassa kuunnella, Jaana Tervo muistuttaa.

Hänestä selvityksen perusteella ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä suomalaisen lastensuojelun laadusta yleisesti. Näissä palveluissa on sekä hyvää että huonoa laatua.

– Ongelma on, että yhteinen laadunvarmistus puuttuu. Käyttäjien näkökulmasta pelisääntöjä eikä valvonnan periaatteita ja valvovia tahoja tunneta. Lapsen ja nuoren vuorovaikutteinen kuuleminen on puutteellista eivätkä lapsetkaan saa tarvitsemaansa tietoa. Nuorten selviytymistä  tukee se, että hän saa tietoa omista asioistaan, oikeuksistaan ja eri ratkaisujen vaikutuksista, Jaana Tervo korostaa.

Uusi julkaisu "Suojele unelmia, vaali toivoa." Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi.
Pipsa Vario, Johanna Barkman, Johanna Kiili, Marko Nikkanen, Mikko Oranen & Jaana Tervo.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:6. www.lapsiasia.fi/julkaisut
Kirjaa voi tilata painettuna lapsiasiavaltuutetun toimistosta, osastosihteeri Pirkko-Liisa Rautio, [email protected].
Lisätietoja
Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
0295 163 414
050 530 9697
[email protected]
Kehittämispäällikkö
Johanna Barkman
Lastensuojelun erityisosaamisen keskus PESÄPUU ry
014 3322 540
040 514 4855
[email protected]