Lausunto Mieli 2009 -työryhmän laatimasta luonnoksesta kansalliseksi mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaksi

Lue lausunto