Lausunto sähköisen kuulemisen kehittämisestä valtionhallinnossa

Lue lausunto