Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Mielenterveysstrategian luonnoksesta (”Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma 2020–2030”)

28.10.2019 Lausunto (pdf)