Lausunto vähemmistökielien asemasta

Lausunto ulkoasianministeriölle: EN;

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevasta eurooppalaisesta peruskirjasta: Suomen neljännen määräaikaisraportin laatiminen.
Lue lausunto