Lausunto yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta oikeusministeriölle

Lue lausunto