Hyppää sisältöön

MARIA KAISA AULA TEKESIN HALLITUKSEEN


Tiedote 11/2007 (29.6.2007)
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on nimitetty Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen hallitukseen. Tekesin uuden hallituksen kokoonpano heijastaa kehittämiskeskuksen laajenevaa toiminta-aluetta.

"Tekesin tehtävä on laajentunut myös sosiaalisiin ja palveluiden innovaatioihin. Lasten hyvinvointia voisivat edistää esimerkiksi leikkipaikkoihin, peleihin, koulun oppimisympäristöön, lasten vaatemateriaaleihin, pitkäaikaissairauksien hoitamiseen tai päiväkotien turvallisuuteen liittyvä tutkimus- ja tuotekehittely", toteaa Maria Kaisa Aula.

Tekesin hallituksen puheenjohtajana jatkaa ylijohtaja Petri Peltonen kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Varapuheenjohtajana toimii johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

Hallitus päättää Tekesin yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista, talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Hallitus päättää myös varojen myöntämisestä sellaisiin innovaatio- ja tutkimushankkeisiin, joissa Tekesin rahoitusosuus on yli 2 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto asetti Tekesin uuden hallituksen kesäkuussa 2007. Toimikausi kestää vuoden 2011 kesäkuuhun saakka.