Hyppää sisältöön

MITEN LAPSEN OIKEUDET TOTEUTUVAT TERVEYDENHUOLLOSSA?


Tiedote 17.5.2010
Lapsiasiavaltuutetun toimisto selvittää lapsen oikeuksien toteutumista terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa. Julkisen terveydenhuollon potilasasiamiehille osoitetulla kyselyllä kartoitetaan samalla potilasasiamiesten oman työn lapsinäkökulmaa. Tarkoituksena on myös tuottaa tietoa, kuinka potilasasiamiesten näkökulmasta järjestelmää voisi kehittää

Potilasasiamies on tiedottava, ohjaava ja valvova potilaan oikeuksia edistävä instituutio, joka voi osallistua myös sairaaloiden ja terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämiseen. Potilaan oikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lapsiasiavaltuutettu haluaa varmistaa, että paikallisesti on olemassa viranomaisia, jotka voivat tukea lapsia omien oikeuksiensa toteuttamisessa.

Potilasasiamiesselvityksen toteuttaa oik. yo Kirsi Pollari osana lopputyötään Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan.  Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt vuonna 2008 vastaavan selvityksen sosiaaliasiamiesten toiminnasta. Selvitys "Lapsinäkökulma ja lapsen oikeudet sosiaaliasiamiesten raporteissa" löytyy osoitteesta www.lapsiasia.fi/julkaisut.