Hyppää sisältöön

NÄKYVÄTKÖ LAPSET SOSIAALIASIAMIESTEN TYÖSSÄ?

Tiedote 21/2007 (26.11.2007)


Lapsiasiavaltuutetun toimistossa arvioidaan kuntien sosiaaliasiamiesten vuoden 2006 raportit lapsinäkökulmasta. Raporttien avulla haetaan tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta kuntien sosiaalipalveluissa. Samalla selvitetään, missä määrin sosiaaliasiamiehet ylipäätään käsittelevät lapsiin liittyviä asioita.

Raportin aineistona on lääninhallitusten kautta saadut 129 sosiaaliasiamiesten raporttia. Nämä edustavat 79 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Osa raporteista sisältää tietoja useammista kunnista, sillä moni sosiaaliasiamies toimii usean kunnan alueella.

- Sosiaaliasiamiesten vuoden 2006 raporteista runsas puolet eli  73 kappaletta sisältää lapsiin liittyvien tilanteiden kuvauksia ja arvioita. Selvitys valmistuu vuoden 2008 alussa,  kertoo selvitystä tekevä sosiaalityön opiskelija Anu Hänninen.

Lain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla sosiaaliasiamies. Kuntalaiset voivat kysyä sosiaaliasiamieheltä neuvoja ja apua, jos he ovat tyytymättömiä oman kunnan sosiaalihuollon palveluihin. Sosiaaliasiamiesten vuotuiset raportit sisältävät koosteen heidän asiakkaidensa yhteydenotoista. Lisäksi raportit sisältävät sosiaaliasiamiesten oman arvion asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassaan. Raportit on tehty alun perin kunnanhallituksille.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on seurata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Lapsiasiavaltuutettu hyödyntää sosiaaliasiamiesten raporteista saatua tietoa omassa työssään.  Vuoden 2008 aikana lapsiasiavaltuutettu välittää myös YK:lle arvion lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa liittyen YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen seurantaan.

Lisätietoja: korkeakouluharjoittelija Anu Hänninen
puh. 09-160 73991, [email protected]
www.lapsiasia.fi