Hyppää sisältöön

NETISTÄ TUNNETUKEA YLÄKOULUIKÄISILLE – VIRANOMAISTIETOKO VAIN AIKUISILLE?


Verkkouutinen 9.12.2011
Netti tarjoaa paljon tunne-elämän tukea yläkouluikäisille lapsille ja nuorille. Alakoululaisille suunnatut sivut ovat harvassa. Viranomaisten verkkopalveluissa lapsia ja nuoria ei juuri ole muistettu.

Havainnot ovat lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksestä, jonka laati korkeakouluharjoittelija, sosiaalityön opiskelija Senni Arponen Jyväskylän yliopistosta.
– Lasten sivuille on tarkoitus toteuttaa osio, josta lapset voisivat saada tietoa erilaisista mieltä askarruttavista asioista. Kehittämistyön pohjaksi tarvittiin tietoa jo olemassa olevista lapsille ja nuorille tukea ja tietoa tarjoavista verkkosivuista, Senni Arponen kertoo.

Satakunta sivustoa lapsille ja nuorille

Syksyn kuluessa tehty kartoitus osoitti, että lapsille ja nuorille apua ja tietoa tarjoavia verkkosivuja on jo paljon. Mukana selvityksessä oli kaikkiaan noin 100 kotimaista verkkosivua, minkä lisäksi Senni Arponen arvioi osan jääneen vielä ulkopuolelle. Verkkomaailma myös muuttuu jatkuvasti.
– Jo nyt osa selvityksen linkeistä voi olla vanhentuneita tai sisällöltään muuttuneita. Lisäksi uusia sivuja syntyy koko ajan lisää, hän muistuttaa.

Löydetyt verkkosivut tarjoavat pitkälti psykososiaalista tukea erilaisilla huolissa ja ongelmatilanteissa. Senni Arposen mukaan näitä on sivustoja sen verran paljon, että sisällöt ovat usein hyvin samankaltaisia.
– Sivujen ylläpitäjien kannattaisi pitää tarkemmin silmällä muiden samojen asioiden parissa toimivien tahojen verkkosivuja. Nyt esiintyy päällekkäisyyttä, mutta toisaalta olennaisiakin asioita netistä vielä puuttuu, hän pohtii.

Viranomaisten sivuissa kehitettävää

Selvityksessä tarkasteltujen sivustojen kohderyhmänä ovat usein yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret. Puutetta oli alakouluikäisille suunnatuista sivuista. Tarkastelu nosti esiin myös viranomaissivujen lapsiystävällisyyden puutteen.
– Esimerkiksi aluehallintovirastojen tai eduskunnan oikeusasiamiehen sivut eivät ota huomioon lapsia mahdollisina sivuilla vierailijoina, Senni Arponen mainitsee esimerkkeinä.

Lasten sivuille 'Apua moneen ongelmaan'

Selvityksen perusteella laadittiin alustavia malleja Lasten sivujen palvelujen kehittämistä varten. Suunnittella olevien 'Apua moneen ongelmaan' -sivujen tarkoituksena on kertoa alakouluikäisille lapsille, millaisilta jo olemassa olevilta verkkosivuilta he voivat saada apua ja tukea mieltään askarruttaviin ongelmiin.

Lisäksi kerrotaan selkokielellä valvovista viranomaisista ja heidän toiminnastaan.
– Sivujen kehittäminen on osa lapsille suunnattua oikeusturva-asioista tiedottamista, kertoo kehittämistyöstä vastaava ylitarkastaja Johanna Kiili lapsiasiavaltuutetun toimistosta.
– Lapsille kerrotaan esimerkiksi, keneen viranomaiseen he voivat olla yhteydessä, jos he ovat joutuneet rikoksen uhriksi tai jos koulussa kiusaamiseen liittyviä asioita ei selvitetä kunnolla.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto kehittää lasten ja nuorten oikeusturva-asioista tiedotusta myös yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.