Hyppää sisältöön

NUORET MUKAAN KUNTAUUDISTUSTA VALMISTELEMAAN


Verkkouutinen 13.6.2012
Nuoret pitäisi ottaa paremmin mukaan kuntauudistuksen valmisteluun niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Tätä esittivät lapsiasiavaltuutetun nuoret neuvonantajat kuntaministeri Henna Virkkuselle tapaamisessa toukokuun lopulla.

Nuoret kokosivat ministerille oman näkemyksensä hyvästä kunnasta. He korostivat aikuisten myönteisen asenteen sekä nuorten ja aikuisten molemminpuolisen kunnioituksen tärkeyttä.

– Nuoret pitää ottaa tosissaan ja heihin pitää suhtautua  vakavasti.  Nuorilla on annettavaa palvelujen laadun kehittämiseen, neuvonantajat muistuttavat.

Heistä on tärkeää, että kunnassa on osaavia aikuisia eri palveluissa ja päättäjinä.

– Aikuisten pitää ymmärtää nuorten mahdollisuudet ja potentiaali kunnan kannalta ja tehdä keskenään yhteistyötä, lapsiasiavaltuutetun nuoret neuvonantajat toteavat.

Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien tapasi kuntaministeri Henna Virkkusen lapsiasiavaltuutetun toimistolla Jyväskylässä. Ryhmä koostuu 16 aktiivisesta 14-17-vuotiaasta nuoresta Keski-Suomesta, Hämeestä ja Lounais-Suomesta.

Lasten ja nuorten vaikuttajaryhmillä tärkeä rooli
Vaikuttajanuoret haluavat vaikuttaa tekeillä olevaan kuntauudistukseen. Heidän mielestään muutoksen seuraukset ja vaihtoehdot tulee selvittää joka tapauksessa kunnan oman toiminnan kehittämiseksi.

– Nuoria pitää kuulla uudistusprosessissa sekä kuntatasolla että valtion tasolla ja ottaa huomioon ennen kuin päätöksiä tehdään, kiteyttää toiveen Santeri Lohi.

Ministeri Henna Virkkunen kertoi kuntauudistuksen tavoitteista ja meneillään olevasta valmistelutyöstä.

– Kun kunnassa selvitetään tarkemmin yhdistymisiä, suunnittelussa pitää olla mukana alueen asukkaat.  Tarvitaan lasten ja nuorten näkökulmaa siitä, miten järjestetään yhtäältä palvelut ja toisaalta hallinto, Henna Virkkunen totesi.

Hän kertoi myös vireillä olevasta kuntalain uudistamisesta, missä työssä yhtenä painopisteenä on demokratia. Nykyisistä lähidemokratiamalleista on juuri valmistumassa selvitys.

– Demokratiaosiossa lasten ja nuorten vaikuttajaryhmillä on tärkeä rooli. Vielä on avoinna, tuleeko lakiin minimivaatimuksia siitä, mitä rakenteita kunnassa vähintään tulee olla, Henna Virkkunen mainitsi.

Nuoret korostavat erityisesti lähipalveluiden säilymistä kuntakoosta riippumatta. Nuoret toivovat myös palveluiden suunnittelua kokonaisuuksina hallinnonalarajat ylittäen. - Koulun yhteydessä terveys- ja sosiaalipalvelut ja nuorisotyö olisivat helposti saatavilla, he painottavat.

Osallistuminen mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmiin
Opetusministeriössä on käynnistymässä perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus, jossa voidaan määritellä myös oppilaiden osallistumista. Ministeri kertoi, että nuorille merkittävää kouluverkkoa ja eri asteisten oppilaitosten saavutettavuutta kartoitetaan  parhaillaan. Kouluasioissa nuoret itse korostivat kohtuullisen kokoisten koulujen ja pienten opetusryhmien merkitystä.

– Tuoreessa peruspalveluiden arvioinnissa kuitenkin todetaan, että yli 90 prosenttia alakoululaisista asuu alle viiden kilometrin päässä koulusta. Melkein 90 prosenttia lukiolaisista asuu alle kymmenen kilometrin päässä koulusta, mutta ammatillisessa koulutuksessa matkat ovat pidentyneet, Henna Virkkunen selvitti.

Nuoret pohtivat ministerin ja lapsiasiavaltuutetun kanssa myös, kuinka evästää kuntarakenneselvittäjää siitä, mitä olisi viisasta ottaa huomioon ja mitä aiempien kuntaliitosten virheitä tulisi välttää. Muun muassa koulutilojen käyttö harrastustoimintaan askarruttaa.

– Pienillä paikkakunnilla tehdään usein liikunta- ja kulttuuritapahtumia talkoilla ja koulun tiloissa, kun niitä isoissa kunnissa tehdään virkatyönä. Tilojen yhtenäinen hinnoittelu esimerkiksi voi lamauttaa vapaaehtoistoiminnan, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kertoi Hämeenlinnan kokemuksista.

Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien viesti kuntaministeri Henna Virkkuselle
 

Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmä tapasi kuntaministeri Henna Virkkusen lapsiasiavaltuutetun tiloissa Jyväskylässä toukokuun lopulla.  Nuoret halusivat vaikuttaa kuntauudistukseen sekä peräsivät kuntien aikuisten myönteistä asennetta nuorten vaikuttamiseen.