Hyppää sisältöön

NUORET TEKIVÄT KÄSIKIRJAN HUOSTAAN OTETUILLE


Tiedote 5.10.2011 
Huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle on lapselle ja nuorelle aina kova kokemus. Kaiken epätoivon ja toivottomuuden keskellä tilanne voi tuntua kaiken lopulta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, uskovat nuoret sijaishuollon kehittäjät, jotka tekivät vertaisilleen käsikirjan.
Uskomme sinuun - Usko sinäkin. Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille on ensimmäinen Suomessa julkaistu huostaan otetuille lapsille ja nuorille itselleen tarkoitettu opaskirja. Pesäpuu ry:n ja Lastensuojelun Keskusliiton julkaiseman, kansainvälisestikin ainutlaatuisen oppaan ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Pesäpuu ry:n Selviytyjät-tiimin nuoret. Selviytyjät -tiimi on 17-25 -vuotiaiden sijoitettujen nuorten ryhmä, joka kehittää lastensuojelua sekä sijaishuollon käytäntöjä ja toimintatapoja. Käsikirjan valmisteluun on osallistunut myös lapsiasiavaltuutetun toimisto.

Valtakunnallisilla sijaishuollon päivillä Vaasassa julkistettu käsikirja jaetaan kaikille Suomessa ensimmäistä kertaa kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Idea käsikirjaan lähti nuorilta itseltään. - Käsikirja on sitä, mitä itse olisimme tuossa tilanteessa tarvinneet, kertoo sen synnystä Selviytyjät-tiimin Sami Isoniemi.

- Lapsi on huostaanottotilanteessa usein täysin yksin. Mutta kysymyksiä, huolia ja murheita on valtavan paljon. Pyrimme käsikirjalla vastaamaan juuri näihin kysymyksiin, Isoniemi selvittää.

Kirjassa käsitellään mitä lastensuojelu tarkoittaa, mitä lastensuojelulaissa sanotaan ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia lapsella tai nuorella on. Kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi myös mikä on sosiaalityöntekijän rooli, kuinka omaan perheeseen pidetään yhteyttä ja miten esimerkiksi asiakassuunnitelmapalavereissa toimitaan. Oman osansa ovat saaneet myös ruokailuun ja uneen liittyvät asiat. Asiaa on paljon, mutta sitä ei esitetä kuivasti ja monimutkaisesti, vaan teksti ja ulkoasu ovat selkeästi nuorilta nuorille.

- Meille on ollut tärkeää, että käsikirja on nuorten näköinen ulkoasua myöten. Olemme testanneet käsikirjaa muilla sijoituksen kokeneilla nuorilla ja omalla lähipiirillämme Isoniemi painottaa.

Älä luovuta!
Käsikirja sai nimekseen Uskomme sinuun - Usko sinäkin, koska tekijät haluavat kannustaa nuoria luottamaan itseensä. - Me itse emme sijoitushetkellä ja sitä seuranneina kuukausina uskoneet itseemme. Ja meistä tuntui, että kukaan mukaan ei uskonut. Olisimme kaivanneet, että joku olisi tullut ja sanonut, että Mä uskon suhun! Älä luovuta! kertoo puolestaan Pipsa Vario Selviytyjät-tiimistä.

Kirjan nimellä nuoret haluavat tuoda toivottamaan tilanteeseen toivon näkökulmaa, ja viestittää, että nuori ei ole yksin ajatustensa ja tunteidensa kanssa. - Me uskomme, että jokainen kirjan käteensä saava nuori voi selviytyä, ja haluamme kannustaa nuoria myös uskomaan itse siihen, Vario painottaa.

- Viestimme on, että kaiken myllerryksen ja epätoivon keskelläkin mahdollisuus selviytymiseen ja ehjään huomiseen on olemassa. Ja, että huostaanotto on uusi alku nuorelle eikä suinkaan kaiken loppu, Isoniemi lisää

Opastusta myös aikuisille
Selviytyjät-tiimi on työskennellyt vuodesta 2008 alkaen päämääränään kehittää olemassa olevia lastensuojelun työskentelykäytäntöjä. - Tavoitteena on myös vaikutta yleisiin asenteisiin, jotta sijoitetut nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan elämäänsä ja itseään koskevaan päätöksentekoon ja heidän asiantuntijuutensa otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon, kertoo Selviytyjät-tiimin vetäjä, kehittämispäällikkö Johanna Barkman Pesäpuu ry:stä.

Tiimi on järjestänyt useita foorumeita, keskustelutilaisuuksia ja osallistunut myös kansainvälisiin konferensseihin. Selviytyjät-tiimi tekee myös tiivistä yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun toimiston kanssa. - Sijaishuollossa olleilla lapsilla ja nuorilla on paljon kokemustietoa, jota aikuisten pitää paremmin hyödyntää palveluiden suunnittelussa.  Yhteistyöllä haluamme tukea Selviytyjät-tiimin näkemysten välittymistä päättäjille, kertoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.
Sijaishuollossa olevien nuorten kokemuksia kerätään tänä syksynä laajemminkin Uskomme sinuun - Usko sinäkin -kiertueella kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Tällä hetkellä tiimi valmistelee myös käsikirjalle aikuisten opasta. Opas on tarkoitettu sijoitettujen lasten läheisille ja lastensuojelutyöntekijöille avuksi nuorten käsikirjan teemojen käsittelyssä. Aikuisten opas julkaistaan vuoden vaihteessa. - Aikuisten oppaalla haluamme tukea aikuisia antamalla heille lisää tietoa ja samalla myös korostaa, ettei lapsen oikeuksien toteutumisessa tarvita pelkästään artikloiden tuntemusta. Lapsen ja nuoren oikeudet toteutuvat usein jo aikuisten käytännön työn kautta, kertoo puolestaan Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Maarit Kuikka.
 

Uskomme sinuun - Usko sinäkin. Eväitä elämään ja tahtoa selviytymiseen. Lastensuojelun käsikirja nuorilta nuorille. 2011. Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto. ISBN 978-9424-79-8.

Tilaukset: Lastensuojelun Keskusliiton verkkokauppa www.lskl.fi/julkaisut ja Pesäpuu ry:n verkkokauppa www.pesapuu.fi/evaskori. Opas on ilmainen, ainoastaan postituskulut veloitetaan. Lisätietoja ja oppaan pdf-versio: www.lskl.fi/usus
Arvostelukappaleet, lehdistökuvat ja lisätietoja:
Tiedottaja Hanna-Mari Savolainen: [email protected] tai puh. 044 329 0029.
Käsikirjan pdf-version ja lehdistökuvia voi ladata myös osoitteesta www.lskl.fi/vaasa2011/media
Lue lisää Uskomme sinuun - usko sinäkin -kiertueesta: http://www.lapsiasia.fi/osallistuminen/usus_kiertue2011
Valtakunnallisille sijaishuollon päiville Vaasaan kokoontuu 4.-6.10.2011 yli 700 osallistujaa pohtimaan päivien teemaa Kumppanuus sijaishuollon uudistajana - yhteistyössä lapsen ja perheen tukena. Lastensuojelun Keskusliiton isännöimä tapahtuma on suurin vuosittainen lastensuojelualan koulutustapahtuma Suomessa ja se järjestetään yhteistyössä Vaasan kaupungin, ja Sosiaalijohto ry:n kanssa. www.lskl.fi/vaasa2011
Päivien yhteydessä järjestetään myös sijaishuollossa asuvien ja jälkihuollossa olevien nuorten foorumi tiistaina 4.10. Survivor - Nuorten foorumissa nuoret käsittelevät jälkihuoltoon liittyviä kysymyksiä, nuorten oikeuksia sijaishuollossa sekä riippuvuuden eri muotoja. Lue lisää: www.lskl.fi/nuortenfoorumi2011