Hyppää sisältöön

NUORTEN KYNNYSTÄ MIELENTERVEYSPALVELUIHIN MADALLETTAVA


Tiedote 15/2008 (2.10.2008)

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula 2.10.2008 keskisuomalaisille kuntavaaliehdokkaille järjestetyssä tilaisuudessa Jyväskylässä
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula haluaa madaltaa lasten ja nuorten kynnystä mielenterveyspalveluihin. Hänen mielestään kaikille yläkoulun kahdeksasluokkalaisille olisi järjestettävä tutustumiskäynti koulupsykologin vastaanotolle, niin että palvelut tulevat tutuiksi.
- Nuorilla on usein liian korkea kynnys hakea apua ongelmiinsa. Nuoret itse ovat tuoneet esille, että psykologin luokse hakeutuminen voidaan kokea leimaavana koska palvelu ei ole heille ennestään tuttu. Koulupsykologin on myös tärkeä olla osa kouluyhteisöä, Aula sanoo.

Hän korostaa, että on tuloksellisempaa suunnata voimavaroja ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen palveluihin lapsille ja nuorille kuin yrittää vain korjata jo tapahtuneita vahinkoja.
- Mielenterveyspalveluiden tarjoamisessa lähellä lasten ja nuorten omia kasvuyhteisöjä on jokaisella kunnalla tekemistä. Masennuksen tunnistaminen ajoissa on avain myös nuorten itsetuhoisuuden ehkäisytyöhön. Hoitotakuu ei myöskään nyt toteudu lasten ja nuorten psykiatrian palveluissa, joissa odotusajat ovat liian pitkät, hän huomauttaa.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa kunnan johdon, virkamiesten ja luottamushenkilöiden, vastuuta kehittää paikallisesti lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien ja korjaavien palveluiden kokonaisuutta. Hän muistuttaa, että uuden lastensuojelulain mukaan valtuuston tulee kerran neljässä vuodessa hyväksyä talousarvioon sidottu lasten hyvinvoinnin suunnitelma.

- Lasten ja nuorten omat näkemykset tulisi ottaa paremmin huomioon palveluita kehitettäessä. Heillä on paljon kokemuksia esimerkiksi koulun, kirjaston, liikunnan, joukkoliikenteen ja terveydenhuollon palveluista, hän sanoo.

- Uusiin kunnanvaltuustoihin tarvitaan nyt aikuisia, joilla on aikaa, tahtoa ja taitoa kuulla eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, lapsiasiavaltuutettu muistuttaa. Vaikka lapsilla ei ole äänioikeutta, ovat he palveluiden asiakkaita ja kuntalaisia, joilla on oikeus tulla kuulluksi.

Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula puh. 050 530 9697
[email protected]