Nuorten ohjeistus lainvalvojien tarkastuskäynneille


Muistio 17.4.2013
Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien vierailu eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa
Kimi Uosukainen, Lahden nuorisovaltuuston pj, Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien ryhmän jäsen sekä Maria Kaisa Aula, lapsiasiavaltuutettu

Miten lasten ja nuorten osallistuminen tulisi ottaa huomioon lainvalvojan tarkastuskäynnin yhteydessä? Miten tehdä tilanteesta mahdollisimman toimiva?
Valmistautuminen
 1. Tilan valinta: mieluiten tuttu tila
 2. Pukeutuminen "kravatit pois", rento ja epämuodollinen
 3. Taustatietojen hankinta koulun aikuisilta (historia, aiempi toiminta, toimintapolitiikka, resurssit jne). Mieti mitä kannattaa kysyä lapsilta ja nuorilta ja mitä tietoa hankkia aikuisilta.
 4. Alustavan tiedon jakaminen viranomaisen tehtävistä lapsille ja nuorille jo etukäteen
Tilaisuus
 1. Tutustuva keskustelu ja jutustelu tärkeää aluks i
 2. Tarjoilu auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä
 3. Tiedottaminen lapsille ja nuorille ymmärrettävästi: Mistä on kyse? Kuka on paikalla? Mikä on viranomaisen tehtävä? Mitä tästä seuraa? Miten saa palautetta
 4. Luottamuksellisuudesta tiedottaminen: Miten tietoa käytetään?
 5. Lähde liikkeelle avoimilla kysymyksillä: esimerkiksi Mitkä asiat ovat hyvin? Missä olisi parantamisen varaa? Mihin haluaisitte vaikuttaa enemmän?
 6. Keskustelun aikana: Kerro, mitkä ovat yleiset johtopäätöksesi keskustelusta ja samalla varmista kysymyksin oletko ymmärtänyt lasten ja nuorten kertoman oikein.  Lopuksi summaa keskustelu ja testaa se lapsilla ja nuorilla.
Jälkeenpäin
 1. Varmista luotettavuus eli se ettei yksittäisiä lapsia ja nuoria voi tunnistaa raportista
 2. Keskustellaan laitoksen/koulun tms. johdon kanssa ja varmistetaan että lapsille ja nuorille ei aiheudu johtopäätöksistäsi ongelmia
 3. Anna palautetta ja raportoi lapsille ja nuorille mitä kehittämiskohteita olet havainnut. Kerro palautteessa myös myönteisiä ja hyvin olevia asioita.