Verkkouutinen 14.01.2013

Nuorten osallistumisesta vientituote

Susanna Huovinen ja Nuoret neuvonantajat Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajien mielestä Suomella on lasten ja nuorten vaikuttamiseen liittyvää osaamista, jota esimerkiksi Euroopasta vielä puuttuu.

– Jos tästä tehtäisiin vientituote ja osa Suomi-brändiä, se vaatisi meitä edelleen kehittämään lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia täällä, arvioi neuvonantajaryhmään kuuluva Kimi Uosukainen Lahdesta.

Nuoret esittivät ajatuksiaan keskisuomalaiselle kansanedustaja Susanna Huoviselle (sd) lapsiasiavaltuutetun toimistolla Jyväskylässä järjestetyssä tapaamisessa tammikuussa. Tilaisuus jatkoi lapsiasiavaltuutetun järjestämiä nuorten ja vaikuttajien tapaamisia, joissa valtakunnan tason päättäjät ja nuoret saavat tietoa toistensa näkemyksistä .

Euroopan neuvosto rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian asialla

Neljännen kauden kansanedustaja ja entinen nuorisoaktiivi Susanna Huovinen on nyt myös Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.

Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu 47 jäsenmaata. Niitä velvoittavista sopimuksista tunnetuin on Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, jonka toteutumista Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valvoo.

– Valitettavasti tätä työtä ei kovin hyvin tunneta. Pyrimme entistä vahvemmin tuomaan esiin tärkeitä teemojamme, joita ovat rauhan ja demokratian vahvistaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen kaikissa jäsenmaissa, Susanna Huovinen kertoi.

Hänestä Suomellakin on vielä paljon parannettavaa, esimerkiksi perheväkivallan vähentämisessä, mutta silti lapsuutta ja nuoruutta ei pidä lähestyä vain ongelmien kautta.

Hyviä kokemuksia lasten ja nuorten vaikuttamisesta

- On nähtävä myös hyviä asioita ja tuotava esiin esimerkkejä niistä. Tässäkin meillä on paljon tehtävää, esimerkiksi sen kertomisessa, miten on pyritty vahvistamaan lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, Susanna Huovinen huomautti.

Hän kertoi tämän teeman olevan lähellä Euroopan Neuvoston yleiskokouksen puheenjohtajan, Jean-Claude Mignonin sydäntä. Puheenjohtaja Mignon on kutsuttu Suomeen tänä keväänä ja hänelle on tarkoitus esitellä hyviä osallisuuskäytänteitä.

Lapsiasiavaltuutetun nuoret neuvonantajat lupautuivat auttamaan tehtävässä kokoamalla toimivia lasten ja nuorten osallistumisen muotoja. Neuvonantajaryhmän jäsen, jyväskyläläinen Santeri Lohi mainitsi olleensa mukana Euroopan neuvoston lasten ja nuorten osallisuushankkeen Suomen ohjausryhmässä.

Vaikuttamismahdollisuudet turvattava kuntauudistuksessa

– Selvityksestä näkee Suomen vahvuudet ja mitä muissa maissa ei vielä osata. Mutta ennen kuin lähdetään ulkomaille hutkimaan on saatava omat asiaan kuntoon. Esimerkiksi, miten nuorisovaltuustot voidaan säilyttää kuntauudistuksessa, Santeri Lohi sanoi.

– Tarvitaan myös lasten ja nuorten ruohonjuuritason kuulemista esimerkiksi kouluissa ja terveydenhuollossa, muistutti tamperelainen neuvonantajanuori Markus Nieminen.

Kuntauudistuksen vahvistettava demokratiaa

Kuntauudistus herätti vilkkaan keskustelun. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kiteytti sen kysymyksiin yhtäältä lasten ja nuorten mahdollisuuksista osallistua kuntaliitosprosesseihin ja toisaalta nuorten vaikuttamisrakenteiden turvaamisesta kuntauudistuksessa yleensä.

Susanna Huovisen mukaan kuntauudistusta leimaa epävarmuus, joka ruokkii turhiakin pelkoja.

– Asioista on keskusteltava mahdollisimman avoimesti jo valmisteluvaiheessa. Kyse ei ole vain palvelu-uudistuksesta tai kuntarajojen siirtämisestä vaan pitää vahvistaa demokratiaa. Kuntavaalien äänestysaktiivisuus jäi niin alhaiseksi, että on käytävä reipasta keskustelua siitä, mitä pitää tehdä toisin.

Myös nuoret puhuivat kaikkien kuntalaisten osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien puolesta.

– Tarvitaan vahvempaa lainsäädännöllistä pohjaa kuntalaisten kuulemisesta. Valtuustot on velvoitettava valmistelemaan kaikkien kuntalaisten osallisuusstrategia. Kaikilla meillä tulisi lähtökohtaisesti olla oikeus tulla kuulluksi, Santeri Lohi vaati.

Kansanedustajat kouluille lapsia ja nuoria tapaamaan

Nuoret halusivat myös tietää, miten Susanna Huovinen itse on kuunnellut lapsia ja nuoria. Susanna Huovinen kertoi tekevänsä säännöllisesti kouluvierailuja ainakin kerran pari vuodessa ja suositelleensa tätä kollegoilleenkin.

– Joulukuussa kävin Jyväskylän Cygnaeus-lukiossa ja ensi viikolla olen menossa Tikkakosken lukioon. Alakouluissakin pitää käydä ja näyttää, ettei kansanedustaja ole vain joku televisiossa näkyvä itsenäisyyspäiväjuhlissa kekkaloiva hienohelma!

Suomen nuorisotakuu ja nuorisovaltuustot saivat mainosta Euroopan neuvostossa >>