OIKEUS TURVAAN JA TASA-ARVOON LAPSILLE TÄRKEIMMÄT


Tiedote 18/2009

"On mukavaa olla vanha kunnon Jukka", totesi eräs lapsiasiavaltuutetun toimiston lapsen oikeuksien koulukiertueella kyselyyn osallistunut alakoulun oppilas. Oppilailta kysyttiin, mikä lapsen oikeuksista on heille tärkein, ja miksi se on tärkeä. Suuri osa vastasi Jukan tavoin: tärkeintä on, että jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä ja samanarvoinen kuin muut.

Lähes yhtä tärkeäksi oikeudeksi koulukiertueeseen osallistuneiden koulujen oppilaiden vastauksissa nousi oikeus elää turvassa. "Koska ei tarvitsisi elää pelossa ja pahuudessa, eikä syrjäytyä," perustelee yksi vastaajista.

Lapsiasiavaltuutettu selvitti lasten näkemyksiä Lapsen oikeuksien tärkeysjärjestyksestä myös toukokuussa Jyväskylässä pidetyssä lasten ja nuorten ToukoFest-tapahtumassa. Tulokset olivat samansuuntaiset kuin koulukiertueen kyselyssä. Koulukiertueella samanarvoisuuden oikeus (48 mainintaa) oli hiukan tärkeämpi kuin oikeus turvaan (47 mainintaa). Toukofest-tapahtumassa oikeus turvaan  sai 44 mainintaa ja  samanarvoisuuden oikeus 39 mainintaa.

Kolmanneksi tärkein lasten oikeus oli sekä koulukiertueeseen osallistuneiden että ToukoFest-tapahtumassa kyselyyn vastanneiden mielestä oikeus leikkiin, vapaa-aikaan ja lepoon. "Koska leikki on tärkeää, vapaa-ajalla voi tehdä kivoja asioita ja lepo on kehittymisen kannalta tärkeää", arvioi kyselyyn vastannut koululainen.

Lapsen oikeuksien juhlavuoden koulukiertue kohdistui huhti-toukokuun aikana kymmeneen alakouluun eri puolilla Suomea. Elina Nivala, Inka Hakanen ja lapsiasiavaltuutetun Lasten sivujen maskotti Sisu-kissa kertoivat koululaisille lapsen oikeuksien sopimuksesta ja keskustelivat aiheesta lasten kanssa toiminnallisen työpajan avulla.

Koulukiertueella kyselyyn saatiin yhteensä 168 vastausta. ToukoFest-tapahtumassa vastauksia kertyi 162.