Osaamisen varmistaminen lapseen kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi

Lapsiasiavaltuutettu teki helmikuussa 2015 kyselyn poliisikoulutuksesta, lääkärikoulutuksesta sekä hammaslääkärikoulutuksesta vastaaville tahoille, jossa pyydettiin selvittämään, kuinka kyseessä olevat tahot jatkossa turvaavat perusopinnoista valmistuvien henkilöiden riittävän osaamisen lapseen kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi lapsen edun ja oikeuksien edellyttämällä tavalla. Lapsiasiavaltuutettu toimitti samasta aiheesta toukokuussa 2015 myös kirjeen sosiaalityöntekijöiden, sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden koulutuksesta vastaaville yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.
Yhteenveto poliisi- ja lääkärikoulutusta koskevasta kyselystä