Hyppää sisältöön

PÄÄTÖSTEN VAIKUTUKSET LAPSIIN SELVITETTÄVÄ ENNAKKOON


Tiedote 7.4.2011
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula vaatii seuraavan hallituksen ohjelmaan sitoutumista lapsiystävällisen yhteiskunnan edistämiseen. Tätä tukisi hänen mielestään lakiin kirjattava velvoite selvittää aina ennakkoon päätösten lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Velvoitetta tarvitaan niin valtion kuin kuntienkin päätöksenteossa.

- Päätösten vaikutukset lapsiin ja perheisiin ovat liian usein ennakoimattomia ja satunnaisia. Lasten hyvinvoinnin kannalta huonoista ratkaisuista koituu tulevaisuudessa kuitenkin suuria kustannuksia myös veronmaksajille. Päättäjien pitää muistaa sitoutuminen lapsen oikeuksiin ja lapsen parhaan edistämiseen, Maria Kaisa Aula muistuttaa. Hän puhui torstaina Hyvinkäällä Laureassa "Lapsen ääni ja peruspalvelut" -seminaarissa.

Lapsiin ja perheisiin vaikuttavat esimerkiksi työelämää, alkoholipolitiikkaa, verotusta, sosiaaliturvaa sekä kuntien palveluita koskevat päätökset. Myös seurakunnissa ja kirkon piirissä tehdään paljon ratkaisuja, joiden vaikutuksia lapsiin ja perheisiin tulee ennakolta selvittää.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut tuoreen tutkimusraportin, jossa Kirsi Alila on koonnut lapsivaikutusten arvioinnin kokemuksia ja malleja Suomesta sekä maailmalta. Se osoittaa päätösten lapsivaikutusten arvioinnin edenneen 2000-luvun aikana pienin askelin. Eteneminen on ollut yksittäisten lapsen oikeuksiin sitoutuneiden virkamiesten, poliitikkojen, tutkijoiden ja järjestöaktiivien varassa.

Lapsivaikutusten arvioinnin vakinaistamiseksi tarvitaan lainsäädännön ohella paljon koulutusta ja hyvien toimintamallien kokeilua ja levittämistä.  - Etenkin tarvitaan tietoa ja taitoa lasten ja nuorten omien mielipiteiden selvittämisestä. Lasten oman näkökulman selvittäminen antaa usein uutta tietoa siitä, mitkä asiat ylipäätään lasten kannalta ovat tilanteessa merkittäviä ja olennaisia, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Tuoreessa tutkimusraportissa käydään läpi muissa maissa sovellettuja malleja sekä kerrotaan esimerkkejä kotimaisesta paikallisesta ja valtakunnallisesta kehittämistyöstä. Tutkimus perustuu suomalaisille ja kansainvälisille toimijoille tehtyyn kyselyyn. Tutkimus antaa hyödyllisiä esimerkkejä lapsen oikeuksien soveltamisesta käytäntöön sekä lapsen edun arvioimisesta. Tutkimuksen tekemisen ovat rahoittaneet Valtioneuvoston lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma sekä Alli Paasikiven säätiö.

Päätösten lapsivaikutusten arviointi on tapa tarkastella lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena, lapsia ja myös heidän perheitään kuunnellen ja osallistaen. Ajattelutavan moottorina on ollut YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus, jossa velvoitetaan päättäjiä hakemaan erilaisissa tilanteissa lapsen ja lasten kannalta parhaita ratkaisuja.