Hyppää sisältöön

PALVELUOHJAUSTA JA OIKEUSTURVATIEDOTUSTA LAPSILLE, NUORILLE JA PERHEILLE PARANNETTAVA


Mediatiedote 3.4.3012
Lapsiasiavaltuutetun toimistoon saapuvien kansalaisyhteydenottojen määrä ja sisältö kertovat tarpeesta parantaa kuntien palveluohjausta ja viranomaisten tiedottamista oikeusturva-asioista. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kehottaa kuntia järjestämään puhelinpalvelunsa vastaamaan tarvetta.

– On lasten ja perheiden oikeusturvan kannalta huolestuttavaa, että esimerkiksi lastensuojelun ja erotilanteiden asioissa kuntien viranhaltijoita on vaikea tavoittaa, Maria Kaisa Aula sanoo.

Eniten yhteydenottoja lapsiasiavaltuutetulle tulee lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa koskevista kysymyksistä. Näitä on neljännen kaikista. Myös lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia yhteydenottoja saapuu runsaasti.

– Lastensuojelua koskevien yhteydenottojen määrä on jatkuvasti kasvanut siitä lähtien, kun lapsiasiavaltuutetun toimisto aloitti toimintansa. Tämä kertoo ainakin siitä, että asiakkailla ei ole riittävästi tietoa omassa asiassaan tai yleisesti lastensuojelusta. Lisäksi resurssien puute monissa kunnissa on ilmeinen eikä aikaa ole riittävästi yhtä lasta tai perhettä kohden, toimiston lakimies Jaana Tervo toteaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat tarvitsevat enemmän tietoa omassa asiassaan. Vanhemmat kokevat usein, etteivät ole tulleet kuulluiksi tai eivät ole saaneet riittävästi informaatiota.

– Erityisesti lastensuojelussa asiakkaat eivät usein tiedä miten heidän asiansa etenee, mikä merkitys eri toimintavaihtoehdoilla ja toimenpiteillä on, mitkä ovat asiakkaan oikeudet ja oikeusturvakeinot, Jaana Tervo sanoo.

Uutena teemana kansalaisyhteydenotoissa nousi esiin lasten kohtelu urheiluseuroissa.

– Kun lapsi kokee epäasiallista kohtelua urheiluseuran taholta, oikeusturvakeinot ovat vähäiset. Viranomaisen epäasiallisesta kohtelusta on mahdollista tehdä kantelu, mutta yhdistysten osalta koetaan neuvottomuutta, jos seuran johto ei suhtaudu epäkohtaan vakavasti, Jaana Tervo sanoo.

Tervo korostaa, etteivät taloudelliset seikat saa liiaksi ohjata lasten harrastustoimintaa.

- Lapsilla tulee olla mahdollisuus harrastaa vapaasti ja omilla ehdoillaan. Harrastuksissa lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Myös vammaisten lasten oikeudesta harrastuksiin tulee kunnissa huolehtia, hän muistuttaa.

Viranomaisten tiedotuksessa parannettavaa
Vuonna 2011 toimistoon tuli kansalaisilta 452 yhteydenottoa, kun niitä edellisvuonna saapui 406. Yhteydenottoihin vastataan niiden saapumisjärjestyksessä. Vastaamisessa oli kuukausien viive. Oikeuskansleri on todennut ratkaisussaan kansalaisen kanteluun, ettei tilanne täytä hyvän hallinnon vaatimuksia.

– Toimiston tehtäviin ei kuulu yksittäisten lasten ja perheiden tilanteiden käsittely. Hallintolain mukaisen neuvonnan jatkuva kasvu on yllättänyt, eivätkä pienen toimiston voimavarat tähän riitä. Myös kuntien ja muiden viranomaisten tulisi tiedottaa palveluista ja oikeuksista paremmin, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula huomauttaa.

Sosiaali- ja potilasasiamiesten sekä valtion aluehallintovirastojen tulee parantaa tiedottamista omasta toiminnastaan, asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista ja oikeusturvakeinoista.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä myös kouluissa voisi tiedottaa lapsille ja nuorille tarkoitetuista palveluista, joita nuoret usein eivät tiedä hakea ilman ohjausta.

– Viranomaisten tulisi kertoa palveluista ja oikeuksista myös lapsille ja nuorille heille ymmärrettävällä tavalla, Maria Kaisa Aula toteaa.

Kooste kansalaisyhteydenotoista 2011