Hyppää sisältöön

15.1.2015

Paperittomien lasten terveydenhuolto järjestettävä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää välttämättömänä, että eduskunta hyväksyy lain kunnan velvollisuudesta järjestää terveydenhuollon palvelut Suomessa oleskeleville niin sanotuille paperittomille kolmansien maiden kansalaisille.

- Eduskunnan tällä viikolla käymä keskustelu hallituksen esityksestä herättää suurta huolta Suomen tahdosta kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tukea heikossa asemassa olevien ihmisten selviytymistä. Hallituksen esityksen mukaan lapsille tulisi järjestää kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut saman laajuisina kuin niille alaikäisille, joilla on Suomessa kotikunta. Lapsella on aina oikeus erityiseen suojeluun. Lapsen on saatava se hoito ja huolenpito, jonka hän tarvitsee. Hoidon saaminen ei saa olla riippuvainen siitä, kuka hoidon tarvetta ja oikeutta hoitoon arvioi, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila korostaa, että niin sanottu paperiton tai laittomasti maahan tullut ei ole yleensä kovin innokas asioimaan viranomaisten kanssa. - Terveyspalveluiden ylikuormittumisen sijaan ongelmana on, että niin sanotut paperittomat eivät uskalla tai halua hakeutua hoitoon lainkaan tai tulevat hoitoon vasta siinä vaiheessa, kun kyse on jo kiireellisestä tai muuten vaativasta ja kalliista hoidon tarpeesta. Tämä tulee kalliiksi yhteiskunnalle.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila pitää lasten hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeänä, että lapsen vanhemmilla on oikeus terveydenhuollon palveluihin. Hallituksen esityksen mukaan näitä palveluita olisivat terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimat lyhytkestoiset terveyspalvelut, joita ovat raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät palvelut sekä pitkäaikais- ja muiden sairauksien hoito silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidon olevan välttämätöntä ottaen huomioon henkilön terveydentila ja hänen Suomessa oleskelunsa kesto. Lapsen oikeus terveyspalveluihin olisi lähinnä saman laajuinen kuin Suomessa kansainvälistä suojelua hakevilla turvapaikanhakijoilla.