Hyppää sisältöön

PERHEVAPAAUUDISTUKSESSA RISKEJÄ LAPSEN OIKEUKSIEN KANNALTA


Tiedote 13/2006 (31.8.2006)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mukaan vireillä oleva perhevapaauudistus sisältää riskejä lapsen oikeuksien kannalta. Äitien työssäkäynnin kannustaminen vanhempainvapaan aikana voi vähentää lapsen mahdollisuutta rintaruokintaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomea tukemaan vanhempia lasten rintaruokinnan edistämisessä. Perusteluna on lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan. Lapsen terveyden edistämisen kannalta myös sosiaali- ja terveysministeriö on toisaalla suosittanut imetysajan pidentämistä.

Perhevapaauudistuksessa on esitetty isälle maksettavaksi äitiä korkeampaa päivärahaa osalta vanhempainraha-aikaa. Tarkoituksena on kannustaa isiä pitämään enemmän vanhempainvapaata äitien sijasta. Vanhempainrahaa maksetaan alle 10 kuukauden ikäisen vauvan vanhemmille.

- Isien roolin vahvistaminen myös pienen lapsen hoidossa on toki hyvin tavoiteltavaa. Perhevapaauudistuksen sisältämä ns. isäkuukauden käytön joustavoittaminen on tältä kannalta hyvä ratkaisu. Parasta olisi pidentää vanhempainvapaata yhteen vuoteen, jolloin sen jakaminen äidin ja isän kesken olisi myös lapsen terveyden edistämisen näkökulmasta helpompaa, Aula esittää.

Aulan mukaan esitetty perhevapaauudistus tuo imetyksen ja työssäkäynnin yhdistämisen tarpeet myös suomalaisen työelämän kehittämisessä ajankohtaiseksi.

Suomalaisessa työelämän lainsäädännössä ei ole huomioitu imettävien äitien erityisiä tarpeita. Suomi ei ole ratifioinut kansainvälisen työjärjestön ILO:n Äitiyden suojelukonventiota vuodelta 2000. Tähän sisältyy imettävien äitien oikeus taukoihin työpäivän aikana tai työajan lyhentämiseen.