Mediatiedote 21.08.2013

Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapsiasiavaltuutetut vaativat hallituksiltaan toimia kuritusväkivallan vähentämiseksi

Pohjoismaiden ja Baltian lapsiasiavaltuutetut vaativat Viron ja Liettuan hallituksia ja eduskuntaa päättämään lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan kieltävästä lainsäädännöstä. Samoja toimia odotetaan Grönlannin itsehallintoalueen päättäjiltä.

Viron hallitus on ilmoittanut suunnitelmistaan laatia ehdotus kuritusväkivallan kieltäväksi lainsäädännöksi. Liettuassa hallituksen ehdotus on jo eduskunnan käsittelyssä.

Muissa Pohjoismaissa sekä Latviassa vanhempien lastensa kasvatuksessa käyttämä väkivalta on jo lainsäädännössä kielletty. Myös näissä maissa tarvitaan vanhempien tukea ja valistusta, tietoa myös lapsille sekä säännöllistä tutkimusta kuritusväkivallan yleisyydestä.

– Lapset tarvitsevat enemmän suojelua kuin aikuiset, eivät vähemmän. Myöskään aikuisia ei saa tukistaa eikä läimäyttää erimielisyystilanteissa, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Toimet kuritusväkivallan vähentämiseksi eivät pääty lain säätämiseen, muistuttavat lapsiasiavaltuutetut yhteisessä kannanotossaan. Vaikka kaikissa Pohjoismaissa ja Latviassa voimakeinojen käyttö kasvatuksessa on jo kielletty lailla, pieni osa aikuisista edelleen hyväksyy kovat otteet esimerkiksi "rajojen vetämisen" nimissä. Lapsiasiavaltuutettujen mielestä tarvitaan aktiivista kampanjointia näiden asenteiden muuttamiseksi, koska lievänkin väkivallan tiedetään olevan haitallista lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Vanhemmat tarvitsevat kaikissa maissa enemmän neuvontaa kasvattaakseen lapsiaan myönteisin keinoin, mutta he tarvitsevat myös palveluja ja tukea usein liian kuormittavaan arkeensa sekä mahdollisiin terveys- tai päihdeongelmiin, kannanotossa muistutetaan. Erityisen haavoittuvassa tilanteessa ovat vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat lapset. Tietoa tulee jakaa aktiivisesti kaikille vanhemmille ja erityisesti maahanmuuttajille, koska heidän kotimaassaan lainsäädäntö voi olla kuritusväkivaltaa salliva.

Myös lapsille on annettava tietoa omista ihmisoikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan saada apua joutuessaan kaltoin kohdelluksi.

Jyväskylässä koolla olleet lapsiasiavaltuutetut pohtivat kokouksessaan myös alueensa alkuperäiskansojen lasten ja nuorten oikeuksia. Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet on kartoittanut YK:lle saamelaisnuorten sekä ja Grönlannin inuiittinuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.
Kokouksessa valmisteltiin lisäksi Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen yhteistä kannanottoa poikien ympärileikkaukseen. Kannanoton valmistelu ja keskustelu lastenlääkäriyhdistysten kanssa jatkuu vielä syyskuulle.

Päätteeksi valtuutetut kuulivat kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten omia kokemuksia Suomen Uskomme sinuun – usko sinäkin -yhteistyöhankkeesta ja vaihtoivat huomioitaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä lastensuojelun palveluiden laadun kehittämisessä. Lasten ja nuorten kokemuksia ei lastensuojelussa kuunnella vielä riittävästi.

Lapsiasiavaltuutetut pitävät erityisen tärkeänä, että näiden lasten ja nuorten unelmia tuetaan eikä vahvisteta ennakkoluuloja, joita he vielä joutuvat kohtaamaan. Kaikissa maissa on tarpeen vahvistaa sosiaalityöntekijöiden sekä sijaishuollon valvojien ammattitaitoa ja osaamista lasten ja nuorten kohtaamisessa.

Pohjoismaiden ja Baltian lapsiasiavaltuutetut kokoontuivat 19.–2 1.8.2013 ensimmäistä kertaa yhteiseen kokoukseensa Jyväskylään. Mukana oli edustajia Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin, Latvian, Liettuan ja Viron lapsiasiavaltuutettujen toimistoista sekä lisäksi Ahvenanmaan ja Grönlannin itsehallintoalueilta.

Valtuutettujen yhteinen kannanotto englanniksi:

Nordic and Baltic Ombudsmen for Children urge their governments to ban and prevent corporal punishment of children at home
Pohjoismaiden ja Baltian maiden lapsiasiavaltuutetut vaativat hallituksiltaan toimia kuritusväkivallan vähentämiseksi

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
Puh. 02951 63414
[email protected]