Hyppää sisältöön

POHJOISMAISTEN LAPSIASIAVALTUUTETTUJEN ALOITE HAMMASHUOLLON VASTUUSTA LASTENSUOJELUSSA


Pohjoismainen konferenssi Oslossa 7.-8.5.2009 hammashuollon merkityksestä lasten kaltoinkohtelun eri muotojen havaitsemisessa (www.nfpedodonti.no).

Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen mielestä hammashuollon toimijoilla on ainutlaatuinen
mahdollisuus tavata kasvotusten kaikki lapset. Hoidon yhteydessä voidaan kartoittaa suun, kasvojen ja kaulan alueella sijaitsevat vammat, tarkkailla lapsen käytöstä ja rekisteröidä toistuva hammaslääkärin vastaanotolta poisjäänti.

Suurin osa lapsiin kohdistuvasta väkivallasta kohdistuu kehon yläosaan. Suun terveydenhuollon
henkilöstö voi tehdä havaintoja myös muista lapsen huolenpitoon liittyvistä tekijöistä.
Huomattava määrä kariesta voi myös viitata lapsen hoidon vakavaan laiminlyöntiin, ellei toisin voida todistaa.

On tarpeen luoda toimintamallit, joiden avulla voidaan seurata hammaslääkärin vastaanotoilta
pois jääneitä lapsia. Poisjäänti saattaa kertoa myös vanhemmuustaitojen puutteesta.

Suun terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksia tulee hyödyntää nykyistä paremmin
lasten huolenpidon laiminlyönnin ja muun kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä ja havaitsemisessa.
Hammashoitohenkilöstöllä on yksiselitteinen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelulle, mutta kokemukset kaikista Pohjoismaista osoittavat, että liian harvat täyttävät tämän velvollisuutensa.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut kehottavat Tanskan, Suomen, Norjan, Ruotsin ja Islannin päättäjiä painottamaan kansallisesti kaikilla tasoilla hammashoitohenkilöstön ilmoitusvelvollisuuden
merkitystä lasten pahoinpitelyn vastaisessa työssä. Viranomaisten on myös kansallisesti
valvottava hammashoitohenkilöstön ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen on sisällytettävä hammashoitohenkilöstön perus- ja jatkokoulutukseen. Sama näkökulma on myös liitettävä mukaan kaikkeen moniammatilliseen
yhteistyöhön. Ammatillista erityisosaamista on kehitettävä ja pidettävä yllä. Lisäksi on huolehdittava, että tämä osaaminen saadaan asiakkaiden käyttöön.

Myös muille lasten parissa työskenteleville on järjestelmällisesti tiedotettava hammashuollon tärkeästä tehtävästä lastensuojelussa.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut pyytävät viranomaisia varmistamaan, että suun terveydenhuollon
palvelujen keskeinen asema tunnustetaan kaikessa kansallisessa työssä lasten laiminlyönnin
ja kaltoinkohtelun eri muotojen ennaltaehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi.

Lapsiasiavaltuutetut toivovat saavansa tietoa viranomaisten suunnitelmista suun terveydenhuollon
osuuden vahvistamisesta lasten suojelussa.

Lue kirje kuntapäättäjille >>
Lue kirje vaikuttajille >>
Lue liite >>