POHJOISMAISTEN LAPSIASIAVALTUUTETTUJEN YHTEINEN JULKILAUSUMA: LAPSET TARVITSEVAT LISÄÄ TURVATAITOJA JA TIETOA IHMISOIKEUKSISTAAN

6.6.2012 | Lehdistötiedote
Pohjoismaisia poikia ja tyttöjä altistuu joka päivä väkivallalle. Tekijät ovat usein henkilöitä - vanhempia tai muita läheisiä - joiden pitäisi suojella lapsia. Lapsilla ei useinkaan ole tietoa siitä, etteivät heidän kokemansa teot ole oikein. Nyt jokaisen lapsen Pohjoismaissa on aika saada tietoa tästä.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut kehottavat maidensa hallituksia varmistamaan, että lapset saavat turvataitoja eli tietoa oikeudestaan oman kehonsa koskemattomuuteen. Lasten pitää myös saada tietoa siitä, minkä viranomaisen puoleen voi kääntyä saadakseen apua.

Monikaan lapsi ei tiedä, mistä apua voisi hakea. Sosiaalitoimi ja muut lapsia suojelevat viranomaiset eivät tavallisesti edes ole lasten ulottuvilla. YK:n lapsen oikeuksien komitea pitää tärkeänä, että lapset tuntevat omat ihmisoikeutensa ja että lasten suojelemisesta vastaavat viranomaiset ovat lasten käytettävissä.

Islannissa alakouluikäiset lapset saavat lapsille sopivalla tavalla tietoa oikeudesta oman kehonsa koskemattomuuteen. Heille myös kerrotaan, ettei kukaan saa altistaa lasta seksuaaliselle hyväksikäytölle tai väkivallalle. Lastensuojelun työntekijä kiertää kouluissa esittäytymässä lapsille.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut pitävät tärkeänä jatkaa työtä näiden kokemusten pohjalta. Ennalta ehkäisevässä työssä pitää huolehtia lisäksi siitä, ettei lasten tarvitse myöskään todistaa väkivaltaa perheessä.

Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen mielestä kunkin maan hallituksen tulee tehostaa toimiaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen asettamien vaatimusten toteuttamiseksi.

1. Annetaan jokaiselle lapselle pienestä pitäen turvataitoja eli tietoa oikeudesta omaan kehoon ja siitä, ettei kukaan saa loukata lasta.

2. Varmistetaan, että lastensuojelu ja muut vastaavat viranomaiset ovat lapsille tuttuja ja lasten tavoitettavissa.

Reykjavikissa 6.6.2012

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut

Aaja Chemnitz Larsen, Grönlanti
Maria Kaisa Aula, Suomi
Lisbeth Zornig Andersen, Tanska
Fredrik Malmberg, Ruotsi
Reidar Hjermann ja Anne Lindboe, Norja
Margrét María Sigurðardóttir, Islanti