Mediatiedote 07.10.2013

Poikien saatava itse päättää ympärileikkauksesta

Poikien tulee saada itse päättää mahdollisesta ympärileikkauksestaan, vaativat pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen asiantuntijat. Nämä hyväksyivät asiasta yhteisen kannanoton Oslossa 30.9.2013. Kannanotossa perusteellaan ehdotusta sekä lääkintäeettisillä että lapsen oikeuksiin liittyvillä näkökohdilla.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin, Tanskan ja Grönlannin lapsiasiavaltuutetut sekä lastenlääkäreitä ja sairaanhoitajia edustavat yhdistykset Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Grönlannista.

Ympärileikkauksen tekeminen henkilölle, joka ei kykene antamaan siihen suostumustaan on kannanoton mukaan vastoin lääkintäeettisiä periaatteita. – Ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi myös aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja vaarantaa lapsen terveyden, kannanotossa perustellaan.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. Sopimus myös edellyttää, että lasta suojataan hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta. Kaikki pohjoismaat ovat sitoutuneet sopimuksen noudattamiseen.

– Vanhemman oikeuksia ei tule asettaa tässä etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen. Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät itse antamaan siihen suostumuksensa, kannanoton allekirjoittajat perustelevat.

Kannanotossa myös todetaan, että pohjoismaissa ympärileikkauksella ei ole osoitettu olevan mitään terveydellisiä perusteita vaan päinvastoin monia riskejä lasten kannalta. - Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, eivät ole olennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa, muistuttavat lapsen oikeuksien ja lääketieteen asiantuntijat.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lastenlääketieteen ammattilaiset toivovat laajaa, kunnioittavaa vuoropuhelua siitä, miten pojille voitaisiin parhaiten varmistaa täydet vaikutusmahdollisuudet ympärileikkauskysymyksessä. He myös kehottavat hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista ja toimenpiteen terveydellisistä riskeistä sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta pojat voivat itse päättää ympärileikkauksesta.

Suomen puolesta julkilausuman allekirjoitti lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Hän toivoo Suomen valtiolta kannanoton mukaisia toimia.

– Tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan paljon valistus- ja tiedotustyötä sekä keskustelua uskonnollisten yhteisöjen sisällä, eikä vain Suomessa vaan globaalisti. Suomen valtion tulee olla asiassa aktiivinen myös kansainvälisesti sekä YK:n että Euroopan neuvoston foorumeilla, Maria Kaisa Aula sanoo.

Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen och barnmedicinska experter om omskärelse
Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen ja lastenlääketieteen ammattilaisten julkilausuma poikien ympärileikkauksesta
Joint statement from the Nordic Ombudsmen for Children and pediatric experts