Hyppää sisältöön

SAAMELAISTEN LASTEN OIKEUKSIA KOSKEVAT HAASTATTELUT ALKAVAT


Tiedote 12/2007 (6.9.2007)
Saamelaisten lasten oikeuksien toteutumista selvittävä hanke on käynnistynyt. Projektityöntekijäksi valittu FM Minna Rasmus aikoo loppuvuoden aikana käydä neljässätoista Suomen saamelaisalueen koulussa tapaamassa lapsia, nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä henkilöitä sekä heidän vanhempiaan.

"Koulujen joukossa on yhdeksän yläkoulua, neljä lukiota ja yksi ammatillista ja yleissivistävää opetusta antava koulutuskeskus. Pyrin saamaan tietoa saamelaisten lasten oikeuksien toteutumisesta ja heidän hyvinvoinnistaan. Keskustelemme saamelaisille ominaisista asioista, sekä myönteisistä, että niistä, jotka kaipaavat parannusta", pohjoissaamenkieltä äidinkielenään puhuva Minna Rasmus kertoo.

Suomen, Ruotsin ja Norjan lapsiasiavaltuutetut päättivät aloittaa yhteispohjoismaisen hankkeen viime toukokuussa Jyväskylässä. Tutkimus käynnistyy syksyn aikana myös Ruotsin ja Norjan alueilla.

Tuloksista apua kehittämistyöhön
Haastattelujen kartoitetut tulokset välitetään tiedoksi alueen toimijoille, kunnille ja päätöksentekijöille, valtionhallintoon ja Lapin lääninhallitukselle. Tavoitteena on saadun tiedon perusteella vaikuttaa kansallisiin päättäjiin niin, että saamelaisten lasten oikeudet otetaan paremmin huomioon päätöksenteossa.

Selvitys julkaistaan sekä painettuna että internetissä. Raportoinnin yhteydessä annetaan myös palautetta hankkeeseen osallistuneille nuorille. Tavoitteena on luoda lisää toimintatapoja, joiden avulla saamelaisalueen lapset ja nuoret itse osallistuvat elinolojensa kehittämiseen.

Hankkeessa saatuja tuloksia ja johtopäätöksiä vertaillaan Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteisessä hankkeen loppuseminaarissa. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksesta tehty saamenkielinen käännös tarkistutetaan ja ajantasaistetaan hankkeen aikana. Käännös ja sen yleiskielinen versio julkaistaan painettuna sekä lapsiasiavaltuutetun internet-sivuilla osoitteessa www.lapsiasia.fi.

Lapsiasiavaltuutetun internet-sivuille tuodaan myös muuta saamenkielistä sisältöä. Tällä tavoin pyritään saamaan lapsen oikeuksien yleissopimusta saamelaisalueiden lasten, heidän lähipiirinsä ja heidän oloistaan päättävien henkilöiden tietoon.

Saamelaisilla erityinen asema
Saamelaisille on myönnetty alkuperäiskansan asema kaikissa Pohjoismaissa. Suomen alueella asuu noin kolmetuhatta henkilöä, jotka puhuvat saamelaiskieliä äidinkielenään.

YK:n julkistamien lapsen oikeuksien toteutumista seuraava komitea on Suomelle antamissaan suosituksissa vuonna 2005 todennut, että sopimusta koskevaa tietoa sekä lasten oikeuksia koskevaa koulutusta tulisi jakaa erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa. Komitea on kehottanut lisäämään tietoisuutta yleissopimuksesta sekä lasten itsensä että lasten kanssa työskentelevien ammattiryhmien parissa.
Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen yhteinen hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Interreg IIIA Pohjoinen -ohjelman Sapmi-osaohjelmasta.