Hyppää sisältöön

SEKSUAALISEEN TOIMINTAAN SUOSTUTTELUN KRIMINALISOINTI YLEISSOPIMUKSEEN

Tiedote 14/2007 (11.10.2007)


Lapsen suostuttelua seksuaaliseen kanssakäymiseen eli "grooming" -prosessia ollaan muuttamassa Euroopan neuvostossa rangaistavaksi teoksi. Lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä suojelevan, valmisteilla olevan yleissopimuksen artikla saa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulalta myönteisen vastaanoton.

Sopimus on hyväksytty Euroopan neuvoston ministerikomiteassa heinäkuussa ja avataan allekirjoitettavaksi oikeusministerien kokouksessa lokakuun lopussa.

Aula toteaa oikeusministeriölle osoittamassaan lausunnossa yleissopimuksen olevan yksityiskohtainen ja hyödyllinen edistysaskel. Hän suosittelee, että Suomi allekirjoittaa yleissopimuksen ilman varaumia. Sopimuksen mukaiset kansalliset lainsäädäntömuutokset tulisi tehdä viipymättä.

- Euroopan tasolla yleissopimus merkitsee kansainvälisesti yhtenäisen ja ajantasalla olevan, lapsia seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä suojelevan sääntelyn aikaansaamista. Sopimus ottaa hyvin huomioon uusien viestintäteknologien kehittymisen ja niiden mahdollisuuden lisätä valtioiden rajat ylittävien lasten hyväksikäyttöjen määrää, Maria Kaisa Aula toteaa.

- Sopimuksen heikkoutena on kuitenkin se, että allekirjoittajamaille on jätetty huomattavan paljon mahdollisuuksia varaumien tekemiseen, hän lisää.

Rikostutkinta ja uhrien suojelu vahvistumassa
Lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta suojelevan yleissopimuksen allekirjoittavat maat sitoutuvat muun muassa moniammatilliseen ja koordinoituun yhteistyöhön, rikosten ennaltaehkäisyyn, uhrien hoitoon ja tukeen sekä lapsen oikeuksista tiedottamiseen ja turvakasvatukseen. Sopimus vahvistaa lapsiystävällisiä oikeusprosesseja ja sisältää velvoitteen tarjota ehkäisevä interventio-ohjelma seksuaalirikoksiin syyllistyneille henkilöille silloinkin, kun he ovat alaikäisiä.