Hyppää sisältöön

Suomen ja Venäjän lapsiasiavaltuutetut tapasivat Moskovassa – Уполномоченные по правам ребенка Финляндии и России встретились в г. Москве

Tiedote 3.11.2016
Julkaisuvapaa heti

Suomen lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja Venäjän lapsiasiavaltuutettu Anna Kuznetsova tapasivat eilen Moskovassa. Tapaaminen oli valtuutettujen ensimmäinen Kuznetsovan aloitettua tehtävässään syyskuussa.

Keskustelussa nousivat esille YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoon liittyen monet teemat, kuten koululaisten hyvinvointi, lasten ja nuorten itsemurhat, nettiturvallisuus ja lasten kuuleminen. Kurttila kertoi muun muassa Kouluterveyskyselyn tuloksista, joiden mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset kokevat tuen omilta vanhemmiltaan vähäisemmäksi kuin kantaväestön lapset. Maahanmuuttajataustaisten lasten päihteiden käyttö on myös huomattavasti yleisempää kuin kantaväestöön kuuluvilla lapsilla. Tapaamisessa todettiin tutkimustietoon perustuvan päätöksenteon tärkeys. Valtuutetut päättivät tiivistää kahdenvälistä yhteistyötä ja laatia yhteistyöpöytäkirjan hyvän keskusteluyhteyden varmistamiseksi.

– Lapsiasiavaltuutettuna pidän tärkeänä hyvien keskusteluyhteyksien ylläpitämistä myös Venäjän kanssa. Naapurien on parempi tuntea toisensa hyvin kuin huonosti. Tarvitaan rehellisyyttä ja lapsen edun ymmärtämistä, Kurttila totesi tapaamisen jälkeen.

Lapsiasiavaltuutettujen tapaamiseen osallistuivat Suomen delegaatiossa lapsiasiavaltuutetun lisäksi oikeusministeriön ja lapsiasiavaltuutetun toimiston virkakuntaa sekä Suomen Moskovan suurlähettiläs Mikko Hautala.

***

Пресс-релиз 3 ноября 2016 года,  разрешается опубликовать немедленно

Офис Уполномоченного по правам ребенка Финляндии:

Уполномоченные по правам ребенка Финляндии и России встретились в г. Москве

Уполномоченный по правам ребенка Финляндии Туомас Курттила и Уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации Анна Кузнецова встретились вчера в Москве. Встреча была первой между уполномоченными двух стран после назначения Анны Кузнецовой на эту должность в сентябре.

На встрече обсуждались многие вопросы, связанные с исполнением Конвенции ООН о правах ребенка, в частности, благополучие школьников, суициды несовершеннолетних, интернет-безопасность и заслушивание ребенка. Курттила рассказал о некоторых результатах опроса о здоровье, проведенного среди школьников, в соответствии с которыми дети с миграционным фоном отмечают поддержку со стороны своих родителей более низкой, чем дети коренного населения. Дети с миграционным фоном также намного чаще употребляют алкоголь и наркотические средства по сравнению  с детьми, относящимся к коренному населению. На встрече была отмечена важность научных исследований, как опоры для принятия решений. Уполномоченные приняли решение об интенсификации двустороннего сотрудничества и решили составить протокол о сотрудничестве для обеспечения продолжения диалога.

– Как уполномоченный по правам ребенка я считаю важным поддержание хорошей возможности диалога также и с Россией. Соседям лучше знать друг друга хорошо, чем плохо. Необходимы честность и понимание блага ребенка, отметил Курттила после встречи.

Во встрече уполномоченных по правам ребенка с финской стороны участвовали также должностные лица Министерства юстиции Финляндии и офиса Уполномоченного по правам ребенка, а также Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.