Hyppää sisältöön

SUVAITSEVA YHTEISKUNTA TUKEE KAIKKIEN HYVINVOINTIA


Tiedote 19.11.2010
Yhdenvertaisuus on 21. syntymäpäiväänsä viettävän YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen yleisperiaate, ja se on kaikkien ihmisoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten lähtökohta. Ihmisoikeudet taataan kaikille ja samansuuruisina.

Silti yhdenvertaisuuden toteutumisessa on vielä paljon parannettavaa. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan syrjintää kohtaavat Suomessa etenkin maahanmuuttajalapset, romanilapset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Saamelaislasten oma kulttuuri jää usein kokonaan huomiotta.

Yksinäisyys ja ulkopuolelle jääminen haittaavat lasten hyvinvointia. Jokaisen aikuisen ja kasvattajan velvollisuus on auttaa ja tukea syrjintää kokeneita lapsia. Kasvattaja on aina esimerkki erilaisuuden kohtaamisessa.

Yhdenvertaisuus edellyttää suvaitsevaisuutta. Sitä ei ole yhteiskunnassamme mielletty riittävästi meitä kaikkia sitovaksi velvollisuudeksi, vaan suvaitsevaisuudesta keskustellaan ikään kuin yksilön valintana.

Sopimusta valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti korostanut, että syrjintää esiintyy aina siellä, missä on tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja. Komitea on painottanut sopimuksen velvoitetta ihmisoikeusopetukseen.

Suomessa tehtiinkin merkittävä päätös sisällyttää ihmisoikeusopetus erityismääräyksellä koulujen opetussuunnitelmiin tämän lukuvuoden alusta. YK:n ihmisoikeusjulistus ja lapsen oikeuksien sopimus ovat nyt kirjattuna peruskoulun ja lukion opetuksen arvopohjaan ja oppisisältönä historian opetukseen.

Suvaitseva ja erilaisuutta arvostava yhteiskunta tarvitsee hengenpitimikseen syvää keskustelua ja oikeaa tietoa.

Lapsen oikeuksien päivänä, UNICEF -kaupunki Rovaniemeltä

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu
+358 9  160 73986
+358 50  530 9697
[email protected] www.lapsiasia.fi Inka Hetemäki
Ohjelmajohtaja
Suomen UNICEF
+358-9-5845 0219
+358-40-5454 837

[email protected]