Hyppää sisältöön

TALVISET VÄLITUNNIT SYYTÄ SUUNNITELLA YHDESSÄ OPPILAIDEN KANSSA


Verkkouutinen 9.11.2012
Vantaalaisten lasten asiantuntijaryhmä on ehdottanut, että koululaiset otettaisiin mukaan talvisten välituntien toiminnan suunnitteluun. Presidentti Sauli Niinistölle osoitetun kirjeen vastaanottajiin kuului myös lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, joka pitää lasten ideaa erittäin kannatettavana.

Lapset ehdottivat, että kouluissa perustettaisiin välituntityöryhmät, jotka yhdessä oppilaskuntien hallitusten kanssa ideoisivat välituntitoimintaa. He ehdottivat myös, että luokilla voisi olla omia vastuuvälitunteja, jolloin ne keksivät ohjelmaa välitunnille.

Keskustelua pakkasrajoista
Erityisesti lapset ottivat kantaa talviajan pakkasrajoihin, jotka heidän selvityksensä mukaan vaihtelivat eri kouluilla -15 asteesta -25 asteeseen. Heidän mukaansa pakkasrajoista tulisi päättää koululaisten kanssa, sillä pakkanen ei tunnu välttämättä kylmältä leikkiessä ja liikkuessa.

Maria Kaisa Aula vastasi lapsille, että välituntityöryhmät yhdessä oppilaskuntien hallitusten kanssa olisivat oikein hyvä tapa ideoida välituntitoimintaa ja keskustella myös pakkasrajoista.

– Myös luokkien vastuuvälitunnit voisivat lisätä eri luokkien oppilaiden yhteisiä leikkejä välitunneille. On myös hienoa, että olette huomioineet talven osalta sekä lumen mahdollisuudet että rajoitteet, jotka vaativat yhteisiä pelisääntöjä, Maria Kaisa Aula kiittää.

Kaikki mukaan - vapaaehtoisesti
Lapset mainitsivat kirjeessään useissa kohdissa yhdessä tekemisen, yhteistoiminnan ja yhteishengen merkityksen.

– Nämä ovatkin erityisen tärkeitä asioita, jotka kannattaa huomioida välituntitoimintaa kehitettäessä. On tärkeä saada mukaan yhteiseen tekemiseen on myös sellaisia koululaisia, jotka usein jäävät välitunneilla itsekseen ja vaille muiden seuraa. Mukaan ottamisessa on kuitenkin hyvä huomioida toiminnan vapaaehtoisuus, Maria Kaisa Aula kirjoittaa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että koulun toimintaympäristö on kunnossa talvenkin aikaan. Kuten Vantaan lasten asiantuntijaryhmä totesi, koulujen pihoja ei aina ole kolattu leikkimisen kannalta riittävästi. Myös talvisia leikkivälineitä kuten pulkkia, liukureita ja lapioita tulee olla välituntien aikana koulujen pihoilla saatavilla.

Vantaalaisten lasten asiantuntijaryhmä tukee Suomen Lasten Parlamentin työskentelyä ja sen tavoitteena on saattaa lasten asioita päättäjien ja aikuisten tietoon.