Mediatiedote 14.11.2013
Lastensuojelun Keskusliitto

Tieto ja päätöksenteko eivät kohtaa lapsiasioissa

Lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät haasteet tunnistetaan nykyisin hyvin. Haasteisiin ei kuitenkaan pystytä vastaamaan tarpeeksi ajoissa, eikä tutkimustietoa hyödynnetä tarpeeksi päätöksenteossa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön uusi ohjelma haluaa tuoda tutkimustiedon kentän työntekijöiden ja päätöksentekijöiden avuksi.

Lukuisat työryhmäraportit ja tutkimukset ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota lisääntyvään lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointiin. Ongelmat ovat tiedossa, mutta niihin ei pystyvä vastaamaan. Torstaina 14.11.2013 Helsingissä käyntiin polkaistu Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelma pyrkii vastaamaan haasteeseen ja toimimaan siltana tiedon, päätöksenteon ja käytäntöjen välillä. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLAn ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä tutkijayhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Ohjelma on myös hakeutunut osaksi Valtioneuvoston kanslian koordinoimaa valtakunnallista Suomi 100-vuotisjuhlavuoden projektia.

– Kyky kohdata lapsia, nuoria ja perheitä kokonaisvaltaisesti, tarpeeksi ajoissa sekä tietoon perustuen näyttäytyy yhtenä suurimmista haasteista yhteiskunnassa tänään. Tiedon, käytännön ja päätöksenteon välillä on kuilu, sanoo ITLAn ohjelmajohtaja Petra Kouvonen.

Viisivuotisessa ohjelmassa tuotetaan helposti ymmärrettävää tietoa analyyseina, tutkimuskoonteina tai esimerkiksi suosituksina ja toimenpide-ehdotuksina käytännön työntekijöiden ja päätöksentekijöiden tueksi. Ohjelmassa saatetaan myös päätöksentekijät ja tutkijat yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ja päivittämään lapsi- ja nuorisopolitiikan ehtoja ja työn mahdollisuuksia järjestämällä aivoriihiä ja pyöreän pöydän keskusteluja. Aiheina voivat esimerkiksi olla keinot, millä lapsi saadaan näkyväksi kunnan budjetoinnissa tai varhaisen tuen vaikuttavuus kuntien taloudessa.

– Sosiaalialalla on tällä hetkellä tarjolla paljon toimintoja, joiden vaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi. Samanlainen toiminta ei mitenkään olisi mahdollista terveydenhuollon puolella. Syöpään tarjotaan sellaista hoitoa, minkä tiedetään vaikuttavan tehokkaimmin eikä sitä mitä sattuu olemaan tarjolla. Sosiaalialalla se on ihan normaalia, Kouvonen havainnollistaa.

Syy ei Kouvosen mukaan kuitenkaan ole toimijoissa. Valtakunnallisen koordinoinnin puute estää toimien kohdentamisen tarpeita vastaaviksi.

Ohjelman tavoitteena on, että Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna 2017, pystytään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia ratkaisuja tekemään entistä paremmin tutkitun tiedon varassa.
Tällä hetkellä ohjelmassa on käynnistymässä kaksi hanketta. Alkoholikulttuuriin liittyvässä hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, millä tavoin juomatavat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Varhaisen tuen -hankkeessa kehitetään vaikuttavuuden arviointiin tarkoitettuja menetelmiä.

– Hankkeessa on tarkoitus tutkia kolmea kuntaa, joissa on onnistuttu vähentämään lastensuojelun raskaimpia toimenpiteitä ja panostettu ehkäisevään työhön. Haluamme selvittää miten tuloksiin on päästy, sanoo Kouvonen

ITLAn ohjelman kaikki osaohjelmat ovat omarahoitteisia.

– ITLAn omat resurssit näin kunnianhimoisen hankkeen toteuttamiseksi ovat rajoitetut. Rahoittajiksi tarvitaankin kaikkia yhteiskunnan tahoja yrityksistä julkisiin toimijoihin. Ohjelma hakee rahoittajia koko ohjelman alkutaipaleen ajan, Kouvonen kertoo.

Ohjelman käyntiin polkaisuseminaari Lasten, nuorten ja perheiden voimavarojen tukeminen – tiedosta käytäntöihin ja päätöksenteon pohjaksi järjestettiin torstaina 14.11.2013 eduskunnan Pikkuparlamentissa yhteistyössä Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmän, Lapsuudentutkimuksen seuran, lapsiasiavaltuutetun, Lastensuojelun Keskusliiton sekä Alli Paasikiven Säätiön kanssa.

Lisätietoja:
Koordinaattori Kristiina Österholm p. 044 964 9013
Ohjelmajohtaja Petra Kouvonen p. 041 455 2280 tai [email protected]
Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelma: www.itla.fi
ITLA perustettiin vuonna 1987 Suomen juhliessa 70-vuotispäiväänsä. Säätiön tarkoituksena on lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuvien tieteellisten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden taloudellinen tukeminen. Kyseeseen voivat tulla sekä lasten kasvuoloja että perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun kehittämistä palvelevat hankkeet.