Hyppää sisältöön

TOIMINTAKERTOMUS 2005: LASTEN ELINOLOJEN SEURANTAA ON PARANNETTAVA

Tiedote 11/2006 (29.6.2006)


Lapsiasiavaltuutetun vuoden 2005 toimintakertomuksen mukaan lasten elinolojen kehityksestä on riittämättömästi tietoa ja sen seuranta on valtionhallinnossa hajanaista. "Erityisesti lisätietoa tarvitaan alle 12-vuotiaiden lasten hyvinvoinnista. Myöskään lapsiin kohdistuvan väkivallan määrää ja lasten omaa käsitystä turvallisuudestaan ei seurata. Sama koskee mielenterveysongelmia ja lastensuojelulasten oloja.", lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula arvioi.

Keskiviikkona julkistettiin lapsiasiavaltuutetun ensimmäinen vuosikertomus. Siinä raportoidaan lapsiasiavaltuutetun viime syyskuussa alkaneesta työstä sekä arvioidaan lasten hyvinvoinnin kehitystä, hyvinvoinnin seurannan tilaa sekä lapsen oikeuksien toteutumista.

Lapsiasiavaltuutetun mielestä tarvitaan kansallista strategiaa, jolla vahvistettaisiin lasten hyvinvoinnin seurantaa ja päätöksenteon tietopohjaa. Lapsuuden tutkimuksen edistämiseksi Aula ehdottaa monitieteistä tutkimusohjelmaa, jolla arvioidaan ja ennakoidaan lasten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Lapsiasiavaltuutettu kiinnittää kertomuksessaan huomiota myös pahoinvoivien lasten määrän kasvuun. "Pienelle, mutta kasvavalle osalle lapsia kasautuu monimutkaisia ongelmia. Seuraavan hallituksen ohjelmassa tulee kansallisesti sitoutua konkreettisiin tavoitteisiin pahoinvoivien lasten määrän vähentämiseksi", vaatii lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Aulan mielestä pitkällä aikavälillä tavoitteena voisi olla esimerkiksi pahoinvoivien lasten määrän puolittaminen. "Lasten pahoinvointi on syytä tunnistaa yhtä lailla tärkeäksi kansalliseksi kysymykseksi kuin mitä työttömyys on ollut aiempien hallitusten ohjelmissa", lapsiasiavaltuutettu toteaa.

Kun lapsiasiavaltuutetun toimisto avattiin viime syksynä, uuden viranomaisen kannalta keskeisiä rakenteita tai palvelujärjestelmiä ei ollut valmiina. Toimiston henkilöstövoimavarat olivat odotuksiin ja tehtäviin nähden riittämättömät. Tästä syystä esimerkiksi asiakaspalvelu ruuhkautui pahoin.

Toimistoon syksyllä 2005 tulleiden asiakasyhteydenottojen yleisimpiä aiheita olivat kouluun, mediaan ja mainontaan, huoltoriitoihin sekä lastensuojeluun liittyvät asiat. Toimintakertomukseen on koottu yhteydenottojen perusteella aloitteita ja lainsäädännön muutostarpeita.

Toimintakertomus vuodelta 2005 on kokonaisuudessaan lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilla www.lapsiasia.fi.

Toimintakertomus julkaistaan painettuna versiona sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa (Selvityksiä 2006:36). Painettua versiota voi tiedustella elokuusta lähtien lapsiasiavaltuutetun toimistosta [email protected], puhelin: (09) 160 73986.