Hyppää sisältöön

Verkkouutinen 12.03.2014

Tuomas Kurttilasta uusi lapsiasiavaltuutettu

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja, hallintotieteen ja teologian maisteri Tuomas Kurttila on Suomen seuraava lapsiasiavaltuutettu. Valtioneuvosto nimitti Kurttilan virkaan 43 hakijan joukosta torstaina 13. maaliskuuta. Hän aloittaa työssään Jyväskylässä 1.5.2014. Nimityksen esitteli peruspalveluministeri Susanna Huovinen. Vuonna 1978 syntynyt Kurttila on toiminut aiemmin mm. valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä. Hän on lapsiasiavaltuutetun tukena toimivan lapsiasianeuvottelukunnan pitkäaikainen jäsen. Valtioneuvosto arvosti nimityksen perusteluissa Kurttilan työkokemuksen lisäksi hänen monipuolisista luottamustehtävistä saatua kokemustaan ja sidosryhmätuntemustaan. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on tyytyväinen, että uuden valtuutetun nimittäminen eteni ripeästi. – Tuomas Kurttila on pitkäaikainen yhteistyökumppanini. Hän on vuosien mittaan monin tavoin tukenut lapsiasiavaltuutetun työtä. Hän tuntee lapsen oikeudet sekä lapsi- , nuoriso ja perhepolitiikan kokonaisuuden sekä rohkenee ottaa asioihin kantaa itsenäisesti. Luotan hänen edellytyksiinsä jatkaa lapsiasiavaltuutetun työtä ja johtaa verkostoissa, sanoo työnsä huhtikuun lopussa jättävä Maria Kaisa Aula. Tuomas Kurttila oli mukana kirjoittajana uutta kasvatuskeskustelua pohjustaneessa lapsiasiavaltuutetun, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Suomen vanhempainliiton yhteisjulkaisussa " 10 kysymystä kasvatuksesta" (2011) Hän kirjoitti lapsiasiavaltuutetun kanssa yhteisen kolumnin lapsen oikeuksien päivän edellä vuonna 2011 otsikolla " Lasten parempi arki on sinusta kiinni". Lapsiasiavaltuutetun Nuorten neuvonantajien ryhmä pääsee keskustelemaan uuden valtuutetun kanssa jo huomenna perjantaina videoneuvotteluyhteydellä. Ryhmä kokoontuu Jyväskylässä ja siihen kuuluu 20 nuorta eri puolilta Suomea. Twitterissä Tuomas Kurttila (@TuomasKurttila) esittäytyy kansalaisaktiivina, isänä ja Vanhempainliiton toiminnanjohtajana.   STM:n tiedote 13.3.2014: Lapsiasiavaltuutetuksi Tuomas Kurttila

Webbnyhet 12.3.2014

Tuomas Kurttila valdes till ny barnombudsman

Föräldraförbundets verksamhetsledare, förvaltnings- och teologiemagister Tuomas Kurttila är Finlands följande barnombudsman. Bland 43 sökande utnämndes Kurttila till tjänsten av statsrådet den 13 mars. Han påbörjar sitt arbete i Jyväskylä den 1 maj 2014. Utnämningen tillkännagavs av omsorgsminister Susanna Huovinen.

Kurttila är född 1978 och har tidigare verkat bland annat som generalsekreterare för delegationen för ungdomsärenden. Han är sedan länge medlem i delegationen för barnärenden som verkar som stöd för barnombudsmannen.

I motiveringarna till utnämningen värdesatte statsrådet förutom Kurttilas arbetserfarenhet också hans mångsidiga erfarenhet av förtroendeuppdrag och kännedom om intressentgrupperna.

Barnombudsmannen Maria Kaisa Aula är nöjd att utnämningen av den nya ombudsmannen framskred raskt.

– Tuomas Kurttila är sedan länge min samarbetspartner. Under årens lopp har han på många sätt stött barnombudsmannens arbete. Han känner till barnens rättigheter samt den helhet som barn-, ungdoms- och familjepolitiken bildar samt törs självständigt ta ställning till olika frågor. Jag litar på hans förutsättningar för att ta över barnombudsmannens arbete och verka som ledare för nätverk, säger Maria Kaisa Aula som lämnar sin tjänst i slutet av april.

Tuomas Kurttila deltog som skribent i barnombudsmannens, Institutet för hälsa och välfärds samt Föräldraförbundet i Finlands gemensamma publikation "10 kysymystä kasvatuksesta" (Tio frågor om uppfostran) (2011) som låg till grund för den nya diskussionen om uppfostran

Inför barnrättsdagen skrev han 2011 tillsammans med barnombudsmannen en gemensam kolumn under rubriken "Lasten parempi arki on sinusta kiinni" (En bättre vardag för barnen beror på dig).

Barnombudsmannens Grupp av unga rådgivare fick genom en videoförhandlingsförbindelse diskutera med den nya ombudsmannen redan på fredagen. Gruppen sammanträder i Jyväskylä och har 20 unga medlemmar från hela Finland.

På Twitter presenterar sig Tuomas Kurttila (@TuomasKurttila) som medborgaraktiv, far och verksamhetsledare för Föräldraförbundet.

Online news release 12.3.2014

Tuomas Kurttila is the new Ombudsman for Children in Finland

Tuomas Kurttila is the new Ombudsman for Children in Finland. The Council of State appointed Kurttila to this post on Thursday, March 13. Kurttila, who holds a Master's Degree in Administrative Sciences and Theology and currently works as the Executive Director of Finnish Parents' League, was selected from among 43 applicants. He will begin his work in Jyväskylä on 1 May 2014. The appointment was presented by Susanna Huovinen, the Minister of Social Services and Health in Finland. Tuomas Kurttila, who was born in 1978, has earlier worked, among other things, as the General Secretary of the Finland's Advisory Council for Youth Affairs. He is a long-time member of the Advisory Council for Children's Affairs, which supports the Ombudsman for Children in his or her work. In their reasoning for the appointment, the Council of State valued the experience Kurttila has gained in diverse positions of responsibility and his in-depth knowledge of interest groups, in addition to his work experience. Ombudsman for Children Maria Kaisa Aula is happy that the appointment process of the new Ombudsman proceeded quickly. – I have worked together with Tuomas Kurttila for a long time. During these years, he has supported the Ombudsman for Children's work in many ways. He is familiar with children's rights and the full picture of policy concerning children, youth and families. He also has the courage to take independent stands. I trust his capabilities in continuing the Ombudsman for Children's work and be a network leader, says Maria Kaisa Aula, who will leave her office in April. Tuomas Kurttila was one of the writers of the joint publication "10 kysymystä kasvatuksesta" (10 Questions on Upbringing, 2011) by Ombudsman for Children, National Institute of Health and Welfare and Finnish Parents' League, which set a new ground for the national discussion on children's upbringing. In 2011, right before the Children's Day, he also co-wrote a column with the Ombudsman for Children, with the title "Lasten parempi arki on sinusta kiinni" ("Children's better everyday life depends on you"). Ombudsman for Children's Young Advisers' group will have a chance to discuss matters with the new Ombudsman on Friday, in a video conference. The group meets in Jyväskylä and includes 20 youths from different parts of Finland. On Twitter, Tuomas Kurttila (@TuomasKurttila) presents himself as an activist, father and the Executive Director of the Finnish Parents' League.