Verkkouutinen 22.05.2013

Turkistarhaus puhutti eniten lasten verkkoparlamentissa

Ympäristön ja eläinten suojeluun liittyvät aiheet ovat puhuttaneet eniten Suomen Lasten Parlamentin jäseniä.

– Turkistarhaus on ollut yksittäinen ehdottomasti eniten koko parlamentissa keskusteluttanut aihe, kertoo keskusteluja vetänyt Pekka Ruhtinas.

Turkistarhauksen kannatuksesta ei parlamentissa kuitenkaan ole äänestetty.

– Lapset tiedostavat hyvin, että kyseessä on monien elinkeino. Silti eläinten kohtelu kyllä nousee lasten arvostuksessa tärkeämmäksi asiaksi kuin raha, sanoo Pekka Ruhtinas.

Ympäristövaliokunnassa ovat lapsia puhuttaneet ilmastonmuutos, saastuminen ja lajien monimuotoisuuden katoaminen. Lapsilla on valmiutta omiin konkreettisiin toimiin ympäristön suojelemiseksi. Eläinvaliokunnassa lasten puheenaiheena ovat olleet turkistarhauksen lisäksi eläinkokeet ja eläinten kohtelu.

Verkossa pidetyssä äänestyksessä ympäristöasioista olivat esillä sademetsien tehokkaampi suojeleminen sekä lihan tuottaminen mieluummin metsästämällä kuin tehotuotannolla. Molemmat saivat lasten enemmistön kannatuksen.

Koulussa paljon parannettavaa

Kouluvaliokunnassa lapset puhuivat koulujen tiloista, kouluruuasta, opettajista, koulukiusaamisesta sekä kouluterveydenhuollosta. Pekka Ruhtinas kertoo keskusteluista huokuneen, etteivät lapset ole asioiden hoitoon koulussa aina tyytyväisiä.

– Huonot tilat, sisäilmaongelmat ja kiusaamiseen puuttumisen heikkous ovat saaneet paljon kritiikkiä, kertoo keskusteluja vetänyt Pekka Ruhtinas.

Verkossa pidetyssä äänestyksessä lapsista 75 % kannatti vertaissovittelijatoimintaa kouluihin kiusaamisen ehkäisemiseksi. Perusteluna oli muun muassa se, että oppilaat uskaltavat paremmin kertoa asioista toisille oppilaille.

Parlamentti äänesti myös kouluruuan vapaaehtoisuudesta. Äänestys oli hyvin tasainen: 51 % oli vapaaehtoisuuden ja 41 % pakollisuuden kannalla. 8 % äänesti tyhjää. Vapaaehtoisuuden taustalla oli kouluruuan laatuun liittyviä syitä. Pakollisuuden kannattajat korostivat terveyttä, jaksamista ja kouluruuan ilmaisuutta.

Lapset kannattavat parempaa päihdevalvontaa

Parlamentissa on ollut myös vapaa-aikavaliokunta, jossa on keskusteltu nettikiusaamisesta, harrastusten kalleudesta, päihteistä, nuorisotaloista sekä nuorten rahankäytöstä ja videopelaamisesta.

Kaikkein laajimman enemmistön verkkoparlamentin äänestyksessä sai aloite nuorten päihteidenkäytön paremmasta valvonnasta. 93 % kannatti nuorten päihteiden käytön tiukempaa valvontaa.

Suomen Lasten Parlamentti on verkossa toimiva kuntien alakouluikäisistä edustajista koostuva lasten vaikuttajaryhmä. Lapset ovat itse päättäneet mistä aiheista he haluavat pitää valiokuntakeskusteluita. Äänestykset ovat perustuneet edustajien omiin aloitteisiin.

Suomen Lasten Parlamentin toimintaa on viime syksystä lähtien vaikeuttanut valtion rahoituksen puute.

– Parlamentin toiminnan jatkuminen huolestuttaa myös lapsia. Toivon, että opetus-. ja kulttuuriministeriö saisi mahdollisimman pian päätökseen meneillään olevan arviointinsa ja toiminta pääsisi jatkumaan, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Lisätietoa Suomen Lasten Parlamentin keskustelusta viime talven aikana saat näistä raporteista.

Yhteenveto SLP:n syksyn 2012 verkkokeskusteluista SLP:n syksyn 2012 päätöksistä
Ekotekoja-kampanja