Turvallinen harrastaminen on lapsen oikeus

Turvallinen vapaa-aika ja harrastukset eivät ole vain elämän suolaa, vaan jokaisen lapsen oikeus.

Suomi on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla sitoutunut edistämään jokaisen lapsen oikeutta hyvään vapaa-aikaan sekä ehkäisemään kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tutkimukset ovat viime vuosina raportoineet lasten ja nuorten harrastuksissa kokemasta syrjinnästä, kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Myös julkisuuteen ovat nousseet nuorten urheilijoiden seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemukset.

Lapsiasiavaltuutettu on yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kirjoittanut Nuorisotutkimusverkoston julkaisemaan teokseen ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta ja syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa”. Teoksessa eri alojen asiantuntijat ilmaisevat syvän huolen lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa kokemasta epäasiallisesta kohtelusta.

Tekstissään lapsiasiavaltuutettu jäsentää vapaa-aikaa koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla, kun yhteiskunnassa korostetaan harrastusten myönteisiä vaikutuksia, osa lapsista ja nuorista vaurioituu juuri harrastaessaan. Vapaa-ajan toiminnan ohjaajilla on merkittävä valta ja vastuu lapsen oikeudenmukaisen kohtelun ja kokemusten rakentamisessa. Lapsen suojelu väkivallalta, loukatuksi tulemiselta ja syrjinnältä on yhteiskunnan lakisääteinen velvollisuus. Harrastustoiminnassa mukana olevien aikuisten ymmärrystä velvollisuuksistaan on vahvistettava ja kansalliset toimintamallit epäkohtien kitkemiseksi on rakennettava.

Lisätiedot: lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, puh. 029 566 6858

Julkaisu: Päivi Berg, Kati Lehtonen & Mikko Salasuo (toim.): ”Siitä on pikemminkin vaiettu”. Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. ISBN 978-952-372-003-9. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 151, sarja: Liike. 104 sivua. 2020.

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/kirjoituksia_kiusaamisesta_syrjinnasta_ja_epaasiallisesta_kohtelusta_web.pdf