Hyppää sisältöön

TYÖRYHMÄ POHTIMAAN RIKOSTAUSTALAIN UUDISTUSTA


Tiedote 21.3.2012
Oikeusministeriö asettaa lähiviikkoina työryhmän laatimaan ehdotusta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistamismenettelyn laajentamiseksi vapaaehtoistoimintaan. Työryhmä selvittää myös muita toimia, joihin joulukuussa annettu EU-direktiivi lapsipornografian ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi velvoittaa.

Asia käy ilmi oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön vastauksista lapsiasiavaltuutetun alkuvuodesta jättämään aloitteeseen. Siinä vaadittiin ministeriöitä kartoittamaan nykyisen, vuonna 2002 voimaan tulleen lain ja menettelytapojen toimivuus sekä ryhtymään pikaisesti toimiin puutteiden korjaamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää seurantatutkimuksen kevään aikana. Siinä selvitetään myös lapsiasiavaltuutetun aloitteessa esitettyjä asioita ja arvioidaan lain kehittämistarpeita.

– Hyvä että lain toimivuutta nyt selvitetään, arvioi asiaa valmistellut lakimies Jaana Tervo lapsiasiavaltuutetun toimistosta.

– Vaikka ministeriöt eivät vastauksissaan ottaneet kantaa yksilöityihin ehdotuksiimme, ne otetaan jatkossa huomioon. Seuraamme asian etenemistä.

Lapsiasiavaltuutetun aloite kiinnitti huomiota siihen, ettei pelkästään pitkäaikaisissa työ- ja virkasuhteissa lasten kanssa toimivien taustojen selvittäminen riitä. Laki tulee ulottaa myös vapaaehtoistyöhön ja yrittäjätoimintaan. Myös kotonaan perhepäivähoitoa tarjoavien tai perhehoitajina toimivien puolisoiden taustat tulisi selvittää. Lisäksi taustat tulisi lisäksi tarkistaa säännöllisesti esimerkiksi kolmen vuoden välein.